JIŘÍ ŽÁČEK

Předneseno na pracovním setkání Průniky české a slovenské literatury po rozdělení federace v r. 1992 (Praha 2016)

PETR BÍLEK

Předneseno na pracovním setkání Průniky české a slovenské literatury po rozdělení federace v r. 1992 (Praha 2016)

LUBOMÍR BROŽEK

Předneseno na pracovním setkání Průniky české a slovenské literatury po rozdělení federace v r. 1992 (Praha 2016)

Ludvík Hess (70) poskytuje útočiště dětem – a literátům. Kromě babyboxů chová koně a léta provozuje literární časopis Divoké víno, ke kterému se hlásí desítky předních básníků a jiných umělců. Z tvorby, která se v Divokém víně v posledních deseti letech objevila, nyní vytvořil antologii. Nese podtitul napovídající tváře svého tvůrce: Pegas? Kentaur? Satyr..?

Rozhovor s poslancem EP Jiřím Maštálkou

V sobotu 28. ledna zemřel ve věku nedožitých 78 let PhDr. JOSEF BÍLEK, CSc., člen Unie českých spisovatelů a stálý přispěvatel Obrysu-Kmene a LUKu. Věnoval se zejména kulturním událostem svého regionu (Jižní Čechy) a pravidelně recenzoval knižní novinky českých nakladatelství, zejména poezii, ale také literaturu faktu.

JIŘÍ JÍROVEC

Česká televize připravila seriál Bohéma. Týká se úzké, ale přesto viditelné části společnosti. Umělců, kteří jsou jiní než ti ostatní.

ZDENĚK HRABICA

Nejsem právě příznivcem knih, lépe řečeno sborníků, dříve zveřejněných článků v tištěných nebo elektronických médiích. V následném čtení si je velmi často neumím zařadit do kontextu doby a do kontextu problému; stalo se mi to nedávno u tlusté knihy Mirka Topolánka s neobvyklým titulem „Hlavně se z toho neposrat“, zřetelně editovaných jinou rukou.

VĚRA BERANOVÁ

Charakterizovat Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, tyto dvě významné osobnosti našeho kulturního života, se zdá na první pohled nošením dříví do lesa. Oba jsou již dávno součástí našeho kulturního dědictví. I když si nemohu odpustit jednu poznámku. Mladý účastník televizní soutěže na dotaz, jak zná Jiřího Suchého, vyděšenému moderátorovi sdělil, že toho autora vůbec nezná. Avšak na druhé straně můžeme s jistým zadostiučiněním konstatovat, že na nedávné výstavě v Galerii Hollar na pražském Smetanově nábřeží se velmi často střídaly školní výpravy. Tak snad pro budoucí generace, tak jako pro tu současnou nejstarší, budou tato jména i jejich tvorba naprostou samozřejmostí.

David Paulovich Escalona, kubánský velvyslanec v České republice a ve Slovenské republice, po otci Slovák ze Staré Turé, básník, člen Unie českých spisovatelů, zemřel ve středu 1. února ve věku 74 let. Česky vydal dvě knihy básní Poprvé i posté a Vryp života si odvážím v překladu Evy Mánkové a Karla Sýse.

STANISLAVA KUČEROVÁ

V Ivančicích byl restituován a obnoven Stříbrský mlýn. Jeho majitel, zahradní architekt Ing. Vojtěch Halámek, jej proměnil v soukromé „Muzeum bezpráví, povýšeného na zákon“. V ruce máme tištěného průvodce po Muzeu, úhlednou publikaci na křídovém papíře, pěkně vypravenou, s mnoha obrázky, černobílými i barevnými, s fotodokumentací uváděných dějů. Jmenuje se „Wie kommt man da raus“, má 152 stran a vročení 2015.

IVANA BLAHUTOVÁ

Brněnský básník Bohumír Pospíšil (* 1. 11. 1925 – † 2. 2. 2017), rodák z Hulína, byl označován za nestora či doyena českého polistopadového samizdatu. Celoživotní vášeň pro Poesii vtělil do úctyhodného počtu 25 básnických sbírek, které začal postupně vydávat po svém odchodu do starobního důchodu. Literárně debutoval v roce 1988 protiválečnou sbírkou Ozbrojená pěst. Pravidelně publikoval od roku 1995, počínaje básnickým výborem Plaňavy. Své knížky a sešitky vydával vlastním nákladem, jsa sám sobě rovněž grafikem, tiskařem i distributorem. Posledním Pospíšilovým dílem se stal básnický výbor Hulínské kořeny (2013), vybavený obsáhlým doslovem Milana Blahynky, jenž kriticky zhodnotil celou autorovu tvorbu.

MILAN BLAHYNKA

Byl bych se vsadil, že Bohumír Pospíšil, o osm let starší než já (narodil se 1/11 1925 v Hulíně) a o dobrých dvacet let svým životním elánem mladší, autor Ozbrojené pěsti (1988), ale též a hlavně „básní podzimu 1945“ Buližník nitra, mladistvého „poetického holdu Villonovi“ Kaskády temnot, a ani při vydání roku 1998 nedokončených Gagátů první lásky, „básní ze studií v Brně“ Zjitřenéžaly, básník Mlhavín (1997), Valova mlýna na Vysočině (1999) i milovaných Hulínskýchkořenů (2013) a dobrých dvaceti dalších sbírek, mne určitě přežije a na rozloučenou napíše o mně několik hřejivých veršů, vytesatelných na pomník, kdybych připustil nějaký svůj hrob.

EVA FRANTINOVÁ

1902

„Odborný list pro žebráky vychází v neurčitých přestávkách v Paříži a jeho odběrateli jsou ‚odborníci‘ v žebrání. V listu není kusa politiky, ani věcí zušlechťujících, ale jsou tu jen zprávy ‚tržní – obchodní‘ a zpráva z kruhů ‚povolaných‘.

ANATOLIJ ŠITOV

Pravda o mravních hodnotách a ideálech socialismu

Před dvěma lety byl do programu televizní stanice ČT Art zařazen dokumentární film Radúza Činčery Romeo a Julie 63.

Ve čtvrtek 2. února zemřel ve věku nedožitých 91 let básník Bohumír Pospíšil, člen Unie českých spisovatelů.

V úterý 24. ledna náhle zemřel ve věku nedožitých 91 let člen Unie českých spisovatelů Ing. FRANTIŠEK NEVAŘIL, CSc., ekonom, politolog, vysokoškolský pedagog. Napsal mimo jiné slavnou knihu Velká loupež aneb bourání státu (2002). Ještě 14. prosince 2016 vyšel v LUKu č. 48 jeho vynikající článek „17. 11. 1989 jako Bílá Hora II.“

c

Volba prezidenta

Blázinec za oceánem –

miliardáři perou se ztuha,

kdo tam bude pánem

a zároveň jejich sluha!