EVA FRANTINOVÁ

1902

„Odborný list pro žebráky vychází v neurčitých přestávkách v Paříži a jeho odběrateli jsou ‚odborníci‘ v žebrání. V listu není kusa politiky, ani věcí zušlechťujících, ale jsou tu jen zprávy ‚tržní – obchodní‘ a zpráva z kruhů ‚povolaných‘.

Cena listu jest 20 centimů, tedy dosti značná. Největší obchod však dělá nakladatel s anoncemi, které i pro neodborníky jsou zajímavými. Tak např. jsou tu zprávy: ‚Hledá se slepec, jenž trochu umí hráti na flétnu‘ anebo ‚Hledá se mrzák pro dobře navštěvované mořské lázně – přednost mají osoby, jimž schází pravá ruka. Žádoucno dobré doporučení a malá kauce.‘

Lze si vybrati žebráky jakékoliv a kamkoliv. V listu jsou též oznámení svateb, křtů, pohřbů, narozenin, jmenin bohatců atd.“

 

2017

„Lidé prodávající časopis Nový prostor si i nadále budou moci zařídit levnější kupon na MHD. Ježdění hromadnou dopravou je tak vyjde na pouhých 100 Kč měsíčně.

V úterý o tom rozhodli pražští radní. Vedení města tak chce podpořit prodejce, kterými jsou lidé bez domova či v sociální tísni. Slevu na jízdném město zavedlo už v říjnu 2015, nyní se rozhodlo o jejím pokračování. V tomto roce by se mělo jednat o částku 170 tisíc korun. Peníze město poskytuje ve formě daru. Nový prostor je čtrnáctideník vycházející od roku 1999…“

Pak že se historie neopakuje!