Ve čtvrtek 2. února zemřel ve věku nedožitých 91 let básník Bohumír Pospíšil, člen Unie českých spisovatelů.

 

BOHUMÍR POSPÍŠIL

Nesmrtelnost

V ten krásný den hned po mé smrti,

pár přátel nejbližších ta zpráva zdrtí,

ale slunko vyjde zas a já už nebudu,

změním se v hulínského pobudu.

 

K tomu smutku na Hřebavci nebo na Suché

všechny milenecké dvojice budou hluché,

tam jeden krásný Hanák, mladý, divoký,

pomuchlá dívce hruď a sáhne na boky.

 

Děvče je krev a mlíko – Hanačka,

tiskne ji moc, a přec ji nezmačká,

a když ji na plaňavskou louku položí,

lhostejno, zda před ložem či po loži

 

zašeptá ji horce verš můj jediný.

Tu udá se cos – zastaví se dějiny,

všechno kolem zmlkne a v tom klidu

vejdu skromně do podvědomí lidu.