Rozhovor s poslancem EP Jiřím Maštálkou

 

Na konferenci „Evropská unie a Rusko“, která proběhla 24. ledna tohoto roku v pražském Evropském domě, a jejímž jsi byl spolupořadatelem, opakovaně zaznělo, že takzvaná média hlavního proudu, bohužel i veřejnoprávní, systematicky a nepřetržitě šíří mezi lidmi náladu iracionálního strachu z Ruska, ba přímo rusofobii. Pokud je to i tvůj názor – co se proti tomu dá dělat?

Je to také můj názor, ostatně nevyslovil jsem jej poprvé, a jak se zdá, ani naposledy. Vystupovat proti tomu lze jen velmi obtížně. Tedy – účinně vystupovat. Já si myslím, že jedna z cest – a ne vedlejších – ke zlepšování vztahů mezi národy vede přes takzvanou lidovou diplomacii. Tedy přenášet, a pokud možno rychle, spolupráci a přátelství mezi národy z center politické moci na regionální a komunální úroveň. Oživit onu skvělou věc, kterou byly partnerské styky mezi městy. Bohužel Praha je jedním z mála hlavních měst, která tyto styky na východ zrušila. A takové věci se jen velmi obtížně obnovují. Přitom v krajích, ve městech a na venkově je přece jen jiné myšlení a jiné tradice, na rozdíl od Prahy, pokud jde o předsudky vůči Rusům. Já osobně se budu v podporování lidové diplomacie nadále angažovat, možná ještě více, než dosud.

 

Sem samozřejmě patří také kulturní výměna…

Bohužel pryč je doba koprodukčních filmů, překladů literárních děl, cest kulturních delegací… Kulturní výměna ale hraje v mírovém soužití národů obrovskou roli, nezastupitelnou při vzájemném poznávání. Proto bychom o ni měli usilovat přes všechny překážky, mezi které patří i úmyslné házení klacků pod nohy, jak se říká. V této souvislosti obdivuji to, že soubor Alexandrovci přes obrovskou tragédii, která jej nedávno postihla, se rychle vzchopil tak, že nemusel zrušit jediné z vystoupení, jež jsou pro tento rok plánována v České republice.

 

A co předsudky a obchodní spolupráce?

Politika zde brání „byznysu“, to je očividné. Výsledkem je opouštění nebo násilné přerušování obchodních styků, což ale logicky vede k tomu, že do uvolněného prostoru okamžitě vstupují subjekty, které předsudky nemají. Jsme tak svědky toho, že na Východě se rychle formuje nové centrum ekonomiky a politiky, a myslím si, že se nepletu, když řeknu, že jednou bude prestižní záležitostí s ním spolupracovat.

 

Rozhovor vedl EMIL HRUŠKA