IVO FENCL

Jakub Češka (*1971) už motivicky analyzoval dílo Milana Kundery (Království motivů, 2005) i práce Rolanda Barthese (Zotročený mýtus, 2010); ale Hrabal je Hrabal a patero odborných studií, na nichž si věru dal záležet, se teď vynořilo v knize Bohumil Hrabal. Autor v množném čísle. Připomeňme v LUKu aspoň v krátkosti, čím vším se publikace zaobírá.

MILAN BLAHYNKA

„Víš, se mnou dělalo rozhovory hodně lidí, ale ty jediný jsi pokaždé napsal jen to, co jsem opravdu řekl,“ zalichotil Arnošt Lustíg novináři, který s ním počínaje květnem 1992 vedl několik rozhovorů pro tehdy ještě Rudé právo. Tím novinářem byl a dosud v Právu je redaktorem kritik a editor, který nyní svou dlouhodobou spolupráci a přátelství s Mistrem, trvající až do jeho smrti v roce 2012, završil knihou TO BYL ARNOŠT LUSTIG (Co s ním prožil a zapsal František Cinger; Eminent, Praha 2019; obálka Eva Bystrianská, fotografie Markéta Mališová, Jovan Dezort, autor a archivy).

MICHAEL DOUBEK

Medicína a umění k sobě mají blízko. Koneckonců se přesně takto jmenuje časopis, jehož šéfredaktorem je Petr Cincibuch. Nechystám se zevrubně rozebírat, proč tomu tak je. Rád bych pouze poukázal na podobnosti mezi dobrou literaturou a medicínou. Když o těchto věcech nyní přemýšlím, vidím, že jakékoliv lidské činnosti mají společné rysy – pozitivní i negativní.

KAREL SÝS

Propána, já jsem asi mluvil s hvězdami…“

MUDr. Valdemar Tercián

Existuje málo písemně i fotograficky zdokumentovaných blízkých setkání třetího druhu ve světě, natož v Čechách. Pokud vůbec! Stejnojmenný film Stevena Spielberga je jen dobře vymyšlená a ovšem skvěle natočená fantazie. Navíc přišel do kin až v roce 1977. Zapamatujme si to datum.

 FRANTIŠEK UHER

O válkách už bylo napsáno mnoho definic, tu moudrých, tu nepříliš duchaplných, nejpřípadnější je patrně letitá definice Leonarda da Vinciho: Válka je nejbestiálnějším šílenstvím. To platí stále, měli bychom to mít na paměti. My prostí občané, jakož i ti, jimž jsme dali důvěru, a kteří o nás a za nás rozhodují.

IVAN ČERNÝ

…a od koho, a jak asi, se na svůj honorář těší sochař Petr Váňa, který chce do letošních Vánoc i přes odpor veřejnosti, odborníků i pražských zastupitelů vztyčit tzv. Mariánský sloup na pražském Staroměstském náměstí? Jen ať nám nevypráví, že to dělá jen pro čest a slávu. Slávu dosti pochybnou… vždyť se jedná o modlu pobělohorské poroby našeho národa! Jak známo z historie a hodin dějepisu, postaven byl roku 1650 a stržen 3. listopadu 1918 rozvášněným davem, který v něm viděl symbol habsburské monarchie, vládnoucí nám celé tři století s masivní podporou katolického kléru.

VLADIMÍR PŘIBSKÝ

Pivo je drahé. Jistě by se nikdo nedivil, kdyby se 280 tisíc pivařů rozhodlo uspořádat na Letenské pláni happening žádající okamžité snížení ceny piva o 33 procent. Pivo je český národní nápoj a mělo by být tudíž dostupné co nejširším vrstvám občanů.

JAROMÍR ŠLOSAR

Rád bych vás pozval do míst, kde nikam nemusíte spěchat, kde si cítíte volní třeba jako černí čápi, kteří tu každoročně vyvádějí mladé.

Obec spisovatelů ČR vyhlašuje nový – už sedmý – ročník Ceny Miloslava Švandrlíka, soutěže o nejlepší humoristickou knihu. Oceněny budou publikace vydané v roce 2018. Romány, povídkové soubory a další prozaická díla mohou přihlásit nakladatelství nebo sami autoři do 15. září 2019.

STANISLAV ZEMAN

Jakýsi pan Marhoul, filmový režisér, se veřejně přidal k některým kolegům z branže a pronesl, jak se nyní v masmédiích také od kumštýřů žádá, „angažované moudro“. Asi v tom smyslu, že prezidenti Miloš Zeman i Václav Klaus budou hluboce zapomenuti a nikdo z nich se nedočká busty v americkém Kapitolu.

EVA EISELTOVÁ

Kolokvium historiků

Historie naposled vyzula boty.

Neblahé magisterské povolání.

Staletí minula a další nejsou k mání.

JAN ZEMAN

Dívejte se děti na přírodu

Dokud tu něco roste!“