IVAN ČERNÝ

…a od koho, a jak asi, se na svůj honorář těší sochař Petr Váňa, který chce do letošních Vánoc i přes odpor veřejnosti, odborníků i pražských zastupitelů vztyčit tzv. Mariánský sloup na pražském Staroměstském náměstí? Jen ať nám nevypráví, že to dělá jen pro čest a slávu. Slávu dosti pochybnou… vždyť se jedná o modlu pobělohorské poroby našeho národa! Jak známo z historie a hodin dějepisu, postaven byl roku 1650 a stržen 3. listopadu 1918 rozvášněným davem, který v něm viděl symbol habsburské monarchie, vládnoucí nám celé tři století s masivní podporou katolického kléru.

Nedávno do Prahy dorazila kolekce dílů k obnově Mariánského sloupu. Společnost pro jeho obnovu a sochař Váňa, jak jsme již shora konstatovali, plánuje jeho vztyčení na Staroměstském námětí, a to i navzdory pražskému zastupitelstvu, jehož nesouhlas z roku 1917 platí. Drzost to neskonalá. Nebo si je tak jistý v kramflecích s podporou a záštitou jistých politických kruhů, že se nám naplno vysmívá do tváře?

Vzpomínané usnesení pánů radních bylo vyvrcholením dlouhodobého úsilí řady historiků i řady odborných profesních organizací, spolků i zástupců široké veřejnosti v boji o zastavení pokusu znovuobnovení tohoto symbolu habsburské nadvlády, národnostního útlaku a netolerantní rekatolizace země.

„Bez nadsázky byl Mariánský sloup vnímán jako symbol genocidního násilí katolické církve na svobodě vyznání 90 % nekatolického obyvatelstva českých zemí,“ píše ve svém příspěvku Zdeněk Štefek v červencovém vydání měsíčníku Národní osvobození, a nelze s tímto publicistou jinak, než souhlasit. „Symbol na místě, kde bylo popraveno 27 českých pánů, symbol, který byl v přímém rozporu s ideály vznikajícího státu po rozpadu monarchie,“ dodává Štefek.

Společnost pro jeho obnovu, tak jako Sudetoněmecký landsmanšaft plánující svůj další sjezd v Praze (!), své aktivity a novodobý sloup – pomník Habsburkům prezentuje jako symbol usmíření! Opak je však pravdou. Mariánský sloup byl a je symbolem hanby a likvidace suverenity a svobod našeho národa.

T. G. Masaryk o tom svého času řekl, že je rád, že ho Pražané odstranili, neboť Mariánský sloup byl politickou potupou pro nás.

Je příznačné, že sílící snahy o obnovení sloupu přichází v čase, kdy si připomínáme 100 let od vzniku Československa. Kdy se padělá historie, zaměňují se vítězové a poražení a kdy první housle hraje v EU Německo a donedávna suverénní státy „sedmadvacítky“ jsou čím dál více okrajovány na svých právech a samostatnosti bruselskou politikou.

Jaroslav Hašek s Frantou Sauerem jistě nevěřícně vrtí na věčnosti hlavou. Hašek by si nejspíše připravil pár peprných povídek na téma naší povahy, a bouřlivák Sauer? Ten by si jistě již vyhrnoval rukávy k historické rekonstrukci stržení sloupu, dojde-li k jeho postavení.

Pražané, jako v tom památném roce 1918, přece ho v tom nenecháme samotného!!!