STANISLAV ZEMAN

Jakýsi pan Marhoul, filmový režisér, se veřejně přidal k některým kolegům z branže a pronesl, jak se nyní v masmédiích také od kumštýřů žádá, „angažované moudro“. Asi v tom smyslu, že prezidenti Miloš Zeman i Václav Klaus budou hluboce zapomenuti a nikdo z nich se nedočká busty v americkém Kapitolu.

Věčná pravda. Nevyhne se žel ani tomu, kdo hledá v zapomenutí historickou naději. Také on bude dřív nebo později zapomenut. Tak to v dějinách lidského myšlení, poznání chodí. Všechno jednou pomine. Parafrázováno s Biblí, z prachu jsi vzešel a v prach se obrátíš.

U vědomí toho, pane režisére, není nakonec víc než „věčná“ busta v americkém Kapitolu třeba jen vzpomínka, byť pomíjivá, v srdci tzv. obyčejného člověka na někoho z blízkých? O tom kdyby se vám podařilo natočit film. Pak si dovoluji tvrdit, že vás Zlatá palma z Cannes, nejprestižnějšího filmového festivalu na světě, nemine.