IVO FENCL

Veškerá přijatá rozhodnutí vedou ke zhoršení stavu, ale z pohledu organizačních jednotek a rozpočtů se přesto postupuje efektivně. Všichni zvyšují rozpočty, daří se to a jde o prioritní cíl. A mezitím se hroutí civilizace, stále rychleji; ale z toho se výplatní pásky nepočítají.

Petr Hampl

Petr Hampl je pro někoho kontroverzní. Jiné provokuje. Ale proč? Vždyť je to směšné. Je to podobné, jako když obě tyto nálepky (kontroverze, provokace) přilepíte na Michela Houellebecqa, známého autora bestsellerů Serotonin (2019) a Podvolení (2015).

Ve skutečnosti Petr Hampl nekontroverzně neprovokuje, ale dává fakta do souvislostí. Využívá přitom zcela s

JAROMÍR ŠLOSAR

(o proměnách jedné vesnice na Ostravsku)

Letos jsem kukačku ještě neslyšela, řekla mi maminka, když jsem popisoval svoji květnovou horskou túru. A peníze jsem měl u sebe, ubezpečil jsem ji. Znáte to, když slyšíte kukačku kukat a nějaké drobné máte v kapse, budete při penězích po celý rok.

MILAN BLAHYNKA

Ve srovnání s básníky, které rád čtu a o nichž rád píšu, jsem děsně pomalý. Zatímco si čtu sbírku stále dokola a napadají mi různé názvy recenze, první řádek nebo dokonce pointa, ale pořád to není ono, i hledám dál, básník už má další knížku.

PAVOL JANÍK

Všeobecne známym udalostiam z novembra 1989 predchádzali menej známe zákulisné prípravy, ktoré vyvrcholili v auguste 1989, keď sa skupina popredných československých politických predstaviteľov, boli medzi nimi tajomník ÚV KSČ Jozef Lenárt, vedúci oddelenia ÚV KSČ Rudolf Hegenbart a prvý námestník federálneho ministra vnútra ČSSR Alojz Lorenc, stretla v pražskom hoteli Paříž na večeri s veľvyslancami hlavných členských štátov NATO. Predmetom stretnutia bola koordinácia postupov počas nadchádzajúcich spoločenských zmien, aby sa zabezpečil ich pokojný priebeh, ktorý neskôr dostal označenie zamatová či nežná revolúcia. Dôležité bolo, aby sa zabránilo deštrukcii, ekonomickému chaosu a predovšetkým, aby sa zabezpečila ochrana života a majetku občanov.

VĚRA BERANOVÁ

Šternberský palác na Pražském hradě, přestože sídlí na Hradčanském náměstí, tedy v enormě vytížené turistické zóně, nabízí návštěvníkovi jistý komfort. Jak v rámci prohlídky vlastního paláce, tak i v tomto období rozsáhlé zahrady. V čem je tedy ten komfort? Oproti jiným částem Pražského hradu je zde návštěvníkovi dovoleno vnímat všechny umělecké, obecně estetické zážitky bez toho, že by viděl jen záda předchozího návštěvníka, slyšel hlasité pokyny průvodců, bez toho, aby bylo do něj strkáno,aby byl stále upozorňován, co smí a co nesmí atd. Ve Šternberském paláci, i když byla neděle, vládl klid, kustodky mile poskytovaly další informace.

JIŘÍ JÍROVEC

Zvyk upalovat čarodějnice je spojen s katolickou církví. K tomuto nakládání s povětrnými ženami, které létaly na koštěti obcovat s ďáblem na čertových a jiných kamenech, se tato církev již nehlásí. Existuje totiž podezření, že víc než o chlípné představy sexuálně deprivovaných kněží šlo o majetek, který po hříšnicích zůstal.

ANDREA VYHNALÍKOVÁ

Každý tvor na zemi dostal dar dorozumívání se, jen člověk coby podoba Všemohoucího dostal do vínku dar jazyka a dar řeči. Proč? Aby se dorozuměl. Ale lidé to kvůli vlastní pýše všechno zamotali, a tak dochází kolikrát k situacím, kdy se chceme dorozumět, ale jsme jako obyvatelé biblického Babylonu, kterým ten nahoře zmátl jazyky, aby nemohli postavit věž sahající až do nebe jako pomník svého kabrňáctví.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Několik zaprášených prken a mezi nimi došlo k úžasnému objevu otcova vojenského památníku či deníku z let 1926 až 1928, kdy pobýval mezi kobylkami a ostatními jejich uživateli, dragouny, ve městě Klatovy.

LIBUŠE VONDRÁŠKOVÁ

Snad

Čas vrství

skládky smutku

Neodváží

Až můj čas už nepoběží

snad se zkompostují

PETR ŽANTOVSKÝ

Pokoušení

Jednou to všechno sečteme:

proutěné noci

a posečená rána