STANISLAVA KUČEROVÁ

Uplynulých 40 let poválečného budování beztřídní společnosti v Československu se hodnotí bez žádoucího rozlišení několika časových etap, jako by šlo o historicky jednotný, monolitický celek. Avšak uplynulé čtyřicetiletí vývoje naší vědy o výchově nebylo obdobím jednolitým. Nevyznačuje se charakteristikami, které by platily trvale a jednoznačně po celé období. Jeho kritické zhodnocení si vyžádá důkladnou historickou analýzu na základě dílčích monografických studií jednotlivých období a tvůrčích osobností, které v nich představovaly hlavní směr vývoje.

KAREL SÝS

Kniha australského historika Geoffrey Batchena Obraz a diseminace: Za novou historii pro fotografii (Akademie múzických umění) věru poněkud zklame čtenáře, který by si hodlal počíst o obrázcích, jež malovalo světlo. Sám název prozrazuje, že je určena spíše těm, kdož jsou ochotni a schopni prokousat se výsostně odborným textem, jehož četba nedovolí poshovění.

MILAN BLAHYNKA

Na reprezentativní publikaci GENERÁL BEDŘICH HOMOLA, Vrchní velitel Obrany národa, Zakázaný hrdina (Zhola, Praha 2020; obálka, grafická úprava a sazba Zdeněk Homola, 175 s.; úvodní studii napsal Jan B. Uhlíř), je možná nejpozoruhodnější, že je na světě díky nikoli profesionální historické dílně, ale iniciativě, odvaze a práci lékaře psychiatra, vnuka „zakázaného hrdiny“, který se nesmířil se dvojím mlčením o otci svého otce i o svém otci, a ve svém rodinném nakladatelství (vydal v něm své dvě knihy prózy, recenzovanou publikaci a na říjen 2021 ohlásil knihu svého otce o studentech v koncentračním táboře, mezi nimiž jeho otec byl) na vysoké úrovni uskutečnil, k čemu se neodhodlal nikdo. Ano, Zdeněk Homola, autor, grafik, sazeč a nakladatel knihy tu předkládá dílo, jaké by za jiných okolností dávno vydala nějaká ctihodná instituce.

JIŘÍ JÍROVEC

Kdysi dávno jsem se zabýval představou, že v kinech budou místo uvaděček chlapíci od rány. Ti by dali pěstí každému, kdo přišel shlédnout film naplněný násilím. Jako upozornění na to, že to bolí, když to je doopravdy.

FRANTIŠEK UHER

- Mluvit za všech okolností pravdu je luxus, který si mnozí ve svém postavení nemohou dovolit.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Stává se, že řidič automobilu bývá donucen k tomu, aby prožil něco času ve stojící koloně. Kroutí hlavou, hledá láhev s vodou a rozhlíží se po krajině. Možná také, že některý ze šoférů se i zamyslí nad tím, co ho ještě v čase žití čeká. K přemýšlení může napomoci již zmíněná láhev s pitnou vodou, kterou však sluneční žár trošku oteplil. Hlavou se pak začínají prohánět i myšlenky a vynořovat otázky, proč ta silnice nemá o pět jízdních pruhů víc, a proč se ty současné čím dál častěji opravují. Vždyť proč se má třeba objíždět památný kopec Říp, když by mohl být provrtán několika tunely a po jejich průjezdu by se šlo osvěžit u nové benzinové pumpy s chladnější tekutinou?

STANISLAV ZEMAN

Co je pro pána

Není pro kmána

Havlíčku

Havle

Važ si Brixenu

Členka Unie českých spisovatelů Taťána Králová oslavila 60. narozeniny. Srdečně blahopřejeme!

 

TAŤÁNA KRÁLOVÁ

Za svíčkou

(a za Borisem Pasternakem)

Copak je možné za chvílí

jako za svíčkou,

hořící klidným plamenem,