STANISLAV ZEMAN

Co je pro pána

Není pro kmána

Havlíčku

Havle

Važ si Brixenu

Užívej si Alp

Bach

Vašek

Tenký led

Ve hře je tvůj skalp

 

Letos uplynulo 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského, básníka a novináře