PETR ŽANTOVSKÝ

Úvodem

Nejprve je třeba osvětlit si trochu základní pojmy. Především pojem „manipulace“. Jaké vysvětlení nám dá studium Hallerova Kapesního slovníku cizích slov? Pohleďme:

Manipulace: 1. odborné zacházení s něčím, 2. nepoctivý způsob jednání.

Dále se lze poučit u příslušného slovesa:

Manipulovati: 1. odborně zacházeti s něčím, 2. oháněti se něčím.

srdečně zve své členy i příznivce na slavnostní vyhlášení Cen UČS za rok 2021.

Předání cen se uskuteční v sobotu 6. listopadu 2021 v 10.30 hodin v Praze 1, ul. Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 153.

ALENA VOLKOVÁ

Po přečtení názvu METODIKA PRÁCE S TEXTEM (2021) vzdělaný čtenář nezapochybuje o účelnosti tématu, jakkoliv se mu kupř. vybaví publikace Editor a text (1971, 2006), kolektivní dílo autorů ÚJČ, stejně jako jiné praktické příručky. Kniha vyšla v srpnu r. 2021 v počtu 250 výtisků. (ISBN 978-80-01-06851-9) a o její vydání se zasloužilo České vysoké učení technické v Praze (Fakulta stavební).

PAVOL JANÍK

Prominentný český básnik globálnych tvorivých dimenzií Karel Sýs potvrdzuje svoje výnimočné schopnosti a zručnosti aj najnovším lyrickým dielom NEPŘIJATÝ HOVOR (WEBER GSM, Praha 2021).

MILAN BLAHYNKA

Z nerozsáhlého díla, které vytvořil rimbaudovsky mladičký Rudolf Altschul (1927-1945) a jehož rané rukopisy zabavilo při jeho zatčení v roce 1944 a pak zničilo gestapo, podařilo se dosud najít patrně ne všecko, ale to, co se dosud našlo, jak ukazuje knížečka OTÁZKY RYCHLE KLADENÉ V BĚHU (Dybbuk-Jan Šavrda, Praha 2021, uspořádal, ilustrační materiál vybral, doslov a ediční poznámku napsal a k vydání připravil Radim Kopáč, 80 s.), zajišťuje Altschulovi čestné místo v české poezii nejen surrealistické.

RUDOLF HEGENBART

Ač to může být divné, vrátil jsem se znovu ke knihám spisovatele Františka Drašnera. Byl učitelem. Učil i v Lipnici. Napsal toho mnoho. Mnohdy bez odezvy. Debutoval knihou Číhošťský zázrak, na které pracoval přes třicet let. Shromáždil tisíce ústních svědectví podepřených četnými archiváliemi, odhalujícími krok za krokem tragický osud číhošťského faráře Josefa Toufara. Čtenáři ji hodnotili jako vysoce objektivní. Bohužel vešla v zapomnění. Napsal Ohně na Vysočině, kde rozebral problematiku kolektivizace obce Olešná. Pokusil se odhalit tajemství osmi požárů, které v této obci postupně vypukly v letech 1958 – 1961. V knize Krvavá lázeň v Kobylím dolu popisuje tragédii vznikající ilegální skupiny, organizované lesním adjunktem Karlem Pulcem. Čtenář se dozví o zákeřné práci příslušníků táborského gestapa, kteří se neštítili použít k provokatérské práci konfidentů z řad českého obyvatelstva. To jsou jen některé knihy, které je dobré si pročíst a zamyslet se. Dnes chci připomenout jeho knihu Jaroslav Hašek na Vysočině. Má 247 stran a v roce 2004 ji vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod.

EVA FRANTINOVÁ

Babička pracovala jeden čas v čistírně. Často jsem u ní doma otvírala skříň. Na zem se vysypala spousta kapesníků. S monogramy i bez nich. Kapesníky kostkované, květované, bílé, s háčkovanými okraji, ty do divadel, do kapes montérek, zelené vojenské, všechny zapomenuté…

FRANTIŠEK DOSTÁL

Nejspíše obojí, když si člověk usedne pod korunami stromů. Někdy nikoliv do trávy, ale na lavičku. Poslední dobu ale spatřuji, že na zastávce autobusů, kde jsem často na lavičce posedával, než přijela moje očekávaná autobusová linka, lavička začala chybět. Už jako s bolestí kulhající člověk lavičku jsem ji začal citelně postrádat. Jakási firma, co na opěradlech laviček umisťovala všelijaké často i obtížně rozluštitelné reklamy, je musela odstranit. Navíc reklamní zvěsti na opěradlech byly již značně poškozené…

PAVOL JANÍK

AMENTÁL

Posledný syr.

MIROSLAV KANTEK

Vyšuměl mi na Šumavě

vyšuměl mi šumák do ztracena

JAN ALCHYMISTA

Neuměl lhát

Neuměl křivě přísahat

JAROMÍR ŠIMR

 

Standardní česká rodina

Bydlí ve městě nebo na vesnici,

obvykle pracuje ve městě,

mívá dluhy a svého exekutora,

chová slepice, králíky a kozu dojnou.