JAN ALCHYMISTA

Neuměl lhát

Neuměl křivě přísahat

Neuměl krást

Neuměl klásti past

Neuměl tunelovat

Neuměl tu tancovat

Jak se píská

Neuměl žádné podrazy

A z toho ovšem vychází

Že se nijak zvlášť neměl

 

Neměl povahu psiska

Tak jako pes se snad i ke zlým na něho lísat měl?