KAREL SÝS

Pod sluncem se neděje nic nového; co bylo včera, bude i zítra, historie se opakuje a kdo se nepoučí z frašky, prožije ji jako tragédii. Nebo naopak?

MONIKA HOŘENÍ

V závěru roku 2017 vydalo brněnské nakladatelství JOTA pozoruhodnou knihu ZASNOUBENA SE SMRTÍ. Na motivy životního příběhu statečné české odbojářky Ireny Bernáškové (1904-1942) a jejího otce, významného českého grafika Vojtěcha Preissiga (1873-1944), ji napsala novinářka a spisovatelka Jana Vrzalová.

MILAN BLAHYNKA

Narozen ve znamení Panny jsem si po svém odložení do předčasného důchodu zvykl sedat jako panenka v koutě a nenabízet své skromné poznatky a nežádoucí názory, neobcházet a neobesílat redakce, nikde neantišámbrovat a chudáky pány redaktory neuvádět do rozpaků, jak mi vysvětlit, že sice nic proti mně ani proti mému textu – ale vůbec nic – nemají, ale že ho nezveřejní. Překvapil mě e-dopis, který mě v polovině října loňského roku vyzval, abych přispěl do měsíčníku Host. Že bych už nebyl na neexistující černé listině?

FRANTIŠEK UHER

Dětská literatura stojí v současné době na pokraji výraznějšího zájmu recenzentů, třebaže stále vychází hodně knih pro děti různého věku, což je samo o sobě potěšitelné. Je však třeba objektivně podotknout, že jejich kvalita je značně rozdílná. Většinou jsou poutavě vypravené, na pohled přitažlivé, nejednou však stačí zalistovat. Bezduchost až zaráží. V knihkupeckých regálech a zejména v prodejnách a skladech levných knih leží haldy publikací, určených dětským čtenářům. Zejména těm nejmenším, v předškolním a raném školním věku. Často slýcháme oprávněné nářky, že dnešní děti sedí u počítačů nebo se prohánějí s florbalovou hokejkou, ale stále ještě mnohé navštěvují knihovny! Také v minulosti byla mezi dětmi spousta nečtenářů. Někdy bez vlastní viny, musely doma pomáhat. Nebo chyběl příklad, v rodině nikdo nečetl.

MILAN DUŠEK

Vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí obohatilo předvánoční trh roku 2017 vzpomínáním Stanislavy Dvořákové DIVOKÁ VODA na velkou povodeň, která ohrozila město před dvaceti lety – konkrétně roku 1997.

STANISLAV ZEMAN

Nedočkavě hltali stránky Manifestu

Mladí a přesvědčení

Pavol Janík je všestranný autor, jehož díla přeložili do více než 20 jazyků a publikovali ve více než 30 zemích. Nejnovější výbor z jeho básnické tvorby, který přeložila Smiljana Piksiades, vyšel v srbském nakladatelství Prometej. Přinášíme obálku knihy s vyznáním překladatelky.

KAREL SÝS

Nejsem hispanista, nevím, kolik let bylo donu Quijotovi de la Mancha, když se ještě pouštěl do zápasů s větrnými mlýny.

VÁCLAV HONS

(památce Karla Slezáka)

ukázalo se

i když by to asi