KAREL SÝS

Nejsem hispanista, nevím, kolik let bylo donu Quijotovi de la Mancha, když se ještě pouštěl do zápasů s větrnými mlýny.

Honza Poláček sice dovršil šedesátku, ale neúnavně bojuje pořád. Neboť co je dnes jiného než zápas vydávání časopisu? Byť by se jmenoval po staročesku mírumilovně Lípa?

Honza Poláček se stejně jako španělský rytíř nikdy nevzdává, nedbá na nepřízeň doby ani okolí, byť tuto nepřízeň občas sám přivolává, ne-li vyvolává.

Jedno je jisté – ve stojatých vodách se rodí leda bacily. Kde voda proudí, kde to víří, tam se daří nejbystřejším rybám.

Přejme mu proto, aby neustrnul, nenechal se odradit, vždyť každý i sebetenčí živý pramínek pomáhá rozehnat smrdutý kal této doby.

Ostatně není ještě starý vykutálený Polák, nýbrž stále mladý Poláček!