STANISLAV ZEMAN

Nedočkavě hltali stránky Manifestu

Mladí a přesvědčení

O všude tančícím zítřku

Aniž tušili Koniáše v patách

Co škrtl již sirkou

Žel i v dobré víře