JOSEF ONDROUCH

Přes vládnoucí všeobecné pochybnosti jsem přesvědčen, že část televizní tvorby může být a dokonce je významným, svébytným činitelem kultury. Vezměme třeba televizní dokument. Téměř k dokonalosti ho přivedla tvorba BBC. Zprostředkovaně nám ji poskytuje ČT2. Není bez zajímavosti, že tam právě v dokumentaristice působí stále ještě někteří profesionálové, ušetření kádrových čistek po převratu 1989. Aktuálním příkladem dobrého je z mnoha dalších cyklus 2000 let britské historie i seriál Velká vlastenecká válka, jakož i dřívější, bohužel opět v půlnočních časech z neděle na pondělí opakovaný seriál esejů Amerika očima Olivera Stona. Nelze ale přehlédnout, že bohatá nadílka TV dokumentů ze zahraničí bije do očí ve srovnání se skromňoučkou tvorbou domácí provenience.

SOŇA ŠÍPOVÁ

Tvorba mongolských básníků není českému ani slovenskému čtenáři příliš známá z mnoha důvodů, od jazykových, politických až po odlišnosti kulturní a civilizační. Jednou z výjimek byl výbor z mongolské poezie Čaj ve stepi, vydaná však v roce 1979. Mongolský spisovatel Baatar Galsansukh je u nás rovněž neznámý: i proto bychom rádi upozornili na velmi zajímavý počin, výbor z jeho tvorby, vydaný v mongolštině (2007) a v angličtině (2012) pod názvem ADVICE TO GOD (Ulaanbaatar: Admon, 2012, ISBN 978-99962-0-919-2), jenž by si zasloužil i český nebo slovenský překlad.

EMIL HRUŠKA

Zprávy z léta 2015: Dne 6. července schválil maďarský parlament stavbu plotu na hranici se Srbskem… Estonsko plánuje vybudovat na nejméně dvou třetinách hranic s Ruskem plot vysoký 2,5 metru a zakončený ostnatým drátem, který má zabránit narušování hranic… Řecko staví kvůli přistěhovalcům na turecké hranici plot… Lotyšsko hodlá během čtyř let s nákladem 17 mil. eur posílit ochranu hranic s Ruskem, aby jí nemohli pronikat narušitelé a přistěhovalci…

MILAN BLAHYNKA

Ve své prozatím poslední sbírce PLACHÉ RADOSTI (nákladem autora vytiskl Tribun EU, Brno 2015) vkládá Michal Černík svou Poslední písničku (ta knihu neuzavírá, je už desátá ze dvou set třiceti sedmi) mezi písničku Veselou a Optimistou. Báseň, ve které „marně chceš svoji smrt odložit“ a ve které kmotřička „brnká ti písničku poslední“, je tak v obklíčení hlavní z „plachých radostí“, v radosti ze života navzdory bolestem, lžím, klamům, světu, jenž je i dnes jako kdysi „plný pakáže“.

VĚRA BERANOVÁ

Již samotné hledání odpovědí na to, co je současné, může být poněkud zavádějící. Za současné, aktuální, může každý považovat něco naprosto jiného. V našem dnešním světě jsme každodenně svědky doslova dramatických proměn. To co může být aktuální dopoledne, odpoledne je již naprosto zastaralé.

ROMAN BLAŠKO

Dlouho připravovaná a avizovaná výstava kubánských umělců v České republice Galerií M54 v Praze se stala realitou. Skupina nejlepších výtvarníků a umělců současné Kuby, jako jsou Martha Petrona Jimenéz Pérez, Alberto Moran Socorro, Angel A. Alfonso Castillo, Raul Jesus Garcia, Humberto Hernandez (El Negro), Julio Cesár Banasco, Abel Morejón Galá, Jose Luis Lorenzo, Arguimides Lores (Nelo), Yasiel Martinez Sanchez, Fidel Valdés Ramos, Silvio Marines Cabrera, Carlos Guzman, Isaac Crespo, Maikel Martinez, Ulises Bretaňa Hevia, Ernesto Estevez Garcia, Pedro Medina, přijela a dovezla s sebou to nejlepší z nejlepšího. Což sice bylo tak trochu kouzlo nechtěného, protože kubánští umělci neměli upřesněné zadání, na jaké téma má kubánský kurátor a manažer Eduardo Ernesto Viňas Paulin pro tuto prezentaci udělat výběr. A tak se stalo, že přivezli jednou tolik uměleckých děl, než se čekalo. Řada našich umělců, kteří zhlédli tento skvělý soubor, byla nucena užasle uznat kvalitu bezesporu světové úrovně.

BEDŘICH STEHNO

To ráno v krucemburské ordinaci začalo být doktoru Skřivánkovi jasné, že tentokrát se starý Jůn odbýt nedá. Už jak vešel a pozdravil, bylo to na něm vidět. Jůn si stáhl z ramen vaťák, který nosil za chladných rán někdy i v létě a ještě ani nedosedl a už šel k věci.

JAN DAWIDKO

Příroda poodhaluje

svou nahotu, 

spadané listí

krčí se u plotu.

MICHAL ČERNÍK

Klekání

Jako bělásek

který se v náhlém poryvu zimy

chvěje na hroudě hlíny

s křídly sepjatými