MICHAL ČERNÍK

Klekání

Jako bělásek

který se v náhlém poryvu zimy

chvěje na hroudě hlíny

s křídly sepjatými

 

Tak se modlím svými slovy

A jindy jako krahujec

když přimkne křídla

a střemhlavým pádem to poví

 

Ano tak se modlím svými slovy

a všechna jsou ode mne políbená

a nikdo mi shůry neodpoví

odpověď nemá

 

První pokleknutí

Ať lípy při mně stojí

vyrostly z českých bájí

a na větve zpěvu

jim ptáci usedají

 

Klekátkem zpovědnice

ať je země má

pod mými koleny

má země pravdivá

 

Druhé pokleknutí

Živote přísný

nežádám milost ani divy

prosím buď mi jen

věrný a spravedlivý

 

Abych tě mohl žít

před tebou poklekám

Dopřej mi ať v sobě

zdůvodním člověka

 

Třetí pokleknutí

Pane!

 

I když nebe mocných se nás zřeklo

ať na svět nevpustíme svoje peklo

 

Učiň nám zázrak na chvíli

v němž bychom své běsy zabili

 

Dopřej nám tolik síly

abychom svou mysl odzbrojili

 

A krutým přivoď bezdomí

v němž by je dávilo vlastní svědomí

 

Čtvrté pokleknutí

Pane!

 

Uváděj nás v stálé pokušení

postavit na zem naše snění

 

a klika dveří po tvém doteku

nechť otevře nebe v člověku

 

Pak ať námi proběhne dítě

a uvidí tě

 

Páté pokleknutí

Pane!

 

V bezesné noci

v té noci temné

můj balvan a moji smrt

odejmi ze mne

 

Do mého prachu přilej vodu

znovu mne modeluj

a duši kterou jsem pustil na svobodu

vrať mi a budu tvůj

 

Šesté pokleknutí

Pane!

 

Kdybych tebou byl

do těla trpícího bych se sestoupil

 

Kdybych tebou byl

peklo bych v člověku porobil

 

Kdybych tebou byl

do lidských myslí bych zasel mír

 

Kdybych tebou byl

večer bych se vždy za lidi pomodlil

 

a pomodlil se v hlubokém hoři

zoufalý z toho co jsem stvořil

 

Sedmé pokleknutí

Pane!

 

Nezbavuj mne hříchů mých

nikdy v nich nebyl jed

a já tě nezprostím hříchů tvých

když jsi nás ponechal zabíjet

 

Tisíce let jsem se k tobě modlil

a svět mě bolel z válek a hrůz

až jsem nakonec tvou sochu odlil

z lidských slz

 

Osmé pokleknutí

Pane!

 

Ztratil ses nám

a my se ti odcizili

Naším zákonem

je zákon síly

 

Jsi-li opravdu jediným

přiznáním ve vesmíru

proč jsi nás učinil

zhoubou svého míru?

 

Deváté pokleknutí

Pane!

 

Nezbavuj nás

práva na štěstí

ať nemusíme ruce

zamykat do pěstí

 

I když nám štěstí pláče

jako dítě za plotem

Ať tedy pláče

ať bolí životem

 

Desáté pokleknutí

Pane!

 

To nejsi ty kdo mi ťuká na okno

ale déšť

To nejsi ty kdo mi lomcuje dveřmi

ale jen vítr

To nejsi ty kdo mne v noci navštěvuje

ale jen sny

To nejsi ty kdo mne budí po ránu

ale jen slunce

To nejsi ty koho vidím všude

kam se podívám

To nejsi ty koho slyším všude

kde znějí hlasy

To nejsi ty kdo mi vkládá pod jazyk slova

kterými se vyznávám

 

Tolikrát jsem se upřeně díval do nebe

zda tě spatřím

a dohlédl jsem jen na dno světla

 

Jedenácté pokleknutí

Pane!

 

Nejsi má víra

nejsem tvůj hřích

nejsi mé slovo

tvá slova nejsou z mých

 

Tebe jsem opustil

když ty jsi opustil bědné

Tvé slovo mne

k tobě nevyzvedne

 

Vzpřímený k tvému tichu

svými slovy se pomodlím

Odpouštím jen krásným hříchům

ty zase odpouštíš svým

 

Dvanácté pokleknutí

Pane!

 

Tvá slova nebydlí v mém domu

abych je říkal před usnutím

a ty ode mne nežádáš slova k tomu

aby se ti stala obejmutím

 

Odevšad máš výhled na mne

a víš moc dobře

že nic na mně není klamné

mysl mám z jasu a modře

 

I když se ve mně tolik šeří

a tma už kope do mých dveří

nic mne už nepřiměje

abych ti věřil

 

Třinácté pokleknutí

Pane!

 

Jsi vlastní pravda

anebo lidský klam?

Rouhám se

anebo nerouhám?

 

Nalhali jsme si

že vládneš na nebesích

a když tě prosíme

ty tam nejsi

 

Z všech lidských bohů

jsi v řadě tisící

Zemřeš

s posledním věřícím

 

Poslední pokleknutí

Živote!

 

Našel ses ve mně

a já se našel v tobě

mne zas našla země

patříme sobě

 

Tlučeš se o kámen

drásáš se o hřeby

saháš si na plamen

řežeš se o střepy

 

V úzkosti krve jsi mi vším

mé tělo je i tvým

Skrze tebe cítím vidím

tebe vyslyším

 

Stále mne cosi nutí

zbavit se strachu jako pout

naučit se vlastní smrti

před tebou pokleknout

 

Sbírku Plaché radosti za 200 Kč včetně poštovného si můžete objednat na elektronické adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.