STANISLAVA KUČEROVÁ

Julius Zeyer

Byla jsem tehdy v kvintě. Z útrap protektorátu, který nás nepřestajně sužoval, mě zachraňovala četba. Zvláště jsem měla ráda knížky od Julia Zeyera. Chtěla jsem, aby je četli i mí spolužáci. Nedávno jsem se octla v podvečer v kulturním domě na Střelnici, kvůli utajenému čtenářskému kroužku. Potkala jsem tam skupinu spolužáků. Byli rozjaření a kupovali si lístky do biografu. Na německý film, na který jsem zásadně nechodila. A s jakousi mužskou rozpustilostí obdivovali plakáty se svůdnými německými filmovými hvězdami, Zarah Leander a Marikou Roeck. Nahněvali mě. Když na mne přišla řada s mluvním cvičením, chtěla jsem ukázat, že v životě jde o víc, než co ukazuje pochybná filmová reklama.

KAREL SÝS

Kdo by v knize velkolepě nazvané VELKÁ KNIHA ČESKÉHO HUMORU (Nakladatelství Grada Publishing – Cosmopolis, Praha 2020) hledal ukázky toho nejlepšího, co český kreslený humor přinesl, bude zklamán. Jedná se o tvorbu členů České unie karikaturistů.

MILAN BLAHYNKA

„Experimentální básník, výtvarník a performer“ (to opisuju z medailonku na třetí straně obálky) Miroslav Koupil nazval svou novou knížečku veršů OVŠEMŽE O VŠEM (Amaprint-Kernd s. r. o, Třebíč 2020, grafické řešení obálky autor, 56 s.).

JAN POLÁČEK

Od záměru vydat knihu Falešná vlajka 9/11 od Philipa Marshalla až k jejímu vydání v roce 2020 uteklo neskutečných 8 let. Autorovi samotnému se chystané vydání knihy v češtině moc zamlouvalo a dohodl se i proto s lidmi od Disident Press, že mohou šířit jeho informace a pokud by chtěli vydat knihu, tak ať se mu ozvou a domluví se s ním na dalších krocích. Kniha byla přeložena následně v roce 2012 a trochu se tomu udělala i reklama. Bohužel přišla neblahá informace, že Marshall spáchal sebevraždu, ale její okolnosti byly hodně podivné. Vše to jen zkomplikovalo, ale i tak v Disident Press nepřestali doufat ve vydání knihy. Zaplatili si i právníka a ten jim poskytoval postupně informace, které mravenčí prací vypátral o tom, kdo vlastně vlastní autorská práva. Vdova po Marshallovi vstřícností nehýřila. Souvislost s údajnou (sebe)vraždou Marshalla se tady přímo nabízela, a tak začali postupně tušit problémy. Zároveň se vyskytly nějaké osobní neshody i přímo v Disident Press a na jejich e-shopu. Jeden problém pak na sebe nabalil druhý, a to se podepsalo také na snaze o vydání knihy, vše šlo prostě rázem do háje. „Taky letos bych chtěl konečně rozlousknout vydání knihy Falešná vlajka 9/11,“ napsal mi v dalším mailu v roce 2015 jeden z Disidentů Libor D. Což se mu nezdařilo realizovat. Ale v roce 2018 se definitivně rozhodl, že se Marshallova kniha přece jen vydá, byť jen v malém nákladu 100 až 200 výtisků, tedy pro studijní účely, kdy lze považovat takové vydání knihy za nekomerční a nekomerční šíření bylo dovoleno od autora v korespondenci s ním před jeho nečekaným úmrtím.

František Uher, člen Unie českých spisovatelů a stálý přispěvatel LUKu, oslavil 1. března 85. narozeniny. Srdečně blahopřejeme!

 

FRANTIŠEK UHER

Moudrá (z)rada

Navštívil mnoho knihkupectví a antikvariátů. Navštívil mnoho knihoven. Zamyšleně bloudil mezi regály s knihami. Jakási nenápadná neznámá paní se zajímala, co hledá. Pokorně přiznal, že hledá pravdu.

„To musíte jinam,“ pravila nenápadná neznámá. „To musíte mezi lidi!“

VLASTA RUT SIDONOVÁ

Oheň v krbu natahuje žlutooranžové jazyky do otvoru komína. Vidím sama sebe, jako postavu vlastní povídky. Snad by se mohla jmenovat Evženie. Dívá se do plamenů a cítí nepříjemnou nejistotu, která někdy přepadne i jedince silnějšího naturelu, mezi které se ona počítá. Tváří se záhadně. V očích se jí třepetají odrazy plamenů, které odpradávna uklidňují lidskou chásku, pokud jsou pod kontrolou.

PETR SKARLANT

1/

Nadšený, troufalý, pln jistot, okouzlen.

Rozkoš, když básník má tak něžnou duši ženy,

je velmi obtížná, spojená s jistým „zlem“.

Chorobný, ochablý, spoutaný, rozrušený.