VÁCLAV PELCMAN

Jsou básníci, jejichž dílo má ještě po desetiletích stále co říci i současným čtenářům. A proto je dobré na ně stále vzpomínat a připomínat si je. Rodí se totiž nové generace, které bez takovýchto vzpomínek by o nich ani nevěděly. Je to potřeba z dalších důvodů. Jednak tak budou informováni o tom, co již bylo napsáno a tím chráněni před škodlivým názorem, že jsou ti první, za kterých se stalo něco prvotního, ale asi i současně deprimováni (noví básníci) jejich velikostí! Ale žádný strach, oni s tím počítali a svým uměním ukazovali směr.

MILAN BLAHYNKA

Aliteraci Gregorie-Gregora v názvu této malé recenze nemá tentokrát na svědomí má nezřízená záliba v aliteraci, ale Jiří Žáček; ten ze stejnojmenného slovenského originálu „vybral, přeložil a doslovem opatřil“ knihu etudy aneb Malá procházka velkým lunaparkem (Nakladatelství Kmen, Křenovice 2018, obálka a ilustrace Iva Huttová) a pro to, co autor Peter Gregor (1946-2014), Žáčkův vrstevník a zřejmě přítel, nazývá „etudami“, Žáček razí „žánrový název gregorie“. Inspirovaly ho k tomu, jak píše v doslovu, slavné gregerie Gómeze de la Serna. Ty se podle Gómeze zrodily „ve chvílích skepse a únavy“ a jsou to výkřiky bytostí „z nitra jejich vědomí“; jsou slovy svého vynálezce víc než aforismy, maxima, sentence, jsou „humorismus+metafora“. Gómez nalézal dokonalé gregerie už v antické literatuře i u Shakespeara a za svůj „literární přínos“ považoval „rozhodný příklon ke zdánlivé všednosti, která je velice lidská“; k tomu lze dodat, že v jeho mateřštině znamená souznějící slovo gregário i obyčejný.

JIŘÍ JÍROVEC

Malý český člověk vždycky věděl, co kdy kdo měl říct.

Jan Werich

Národní umělec Max Švabinský vyhověl v roce 1950 žádosti Gusty Fučíkové o zhotovení portrétu Julia Fučíka.

EMIL HRUŠKA

Emil Hruška, člen Unie českých spisovatelů, oslavil 19. 8. šedesáté narozeniny. Srdečně blahopřejeme!

Rotný československé zahraniční armády Karel Čurda, nar. 10. října 1911 ve Staré Hlíně u Třeboně, přistál na padáku v Protektorátu Čechy a Morava nad ránem 28. března 1942 jako člen výsadku Out Distance.

ZDENĚK HRABICA

Od skvělého novinářského kolegy z deníku Mladé fronty jsem v osmdesátých letech XX. století dostal v redakci Světa v obrazech dárek. Obyčejnou vodováhu, její maloobchodní cena byla 18 Kčs. Dárce na ní napsal:

Kvalitní časopis musí být: - čtivý – poutavý – zajímavý – angažovaný.“

PAVOL JANÍK

Každý ľudský život je jedinečný a nenahraditeľný, ale v súvislosti s aktuálnym pokusom zaviesť v Slovenskej republike nové pamätné dni, ktoré by mali pripomínať obete sovietskej okupácie a následnej normalizácie (1968 – 1989) sa nevdojak žiada uviesť elementárne štatistické údaje o počte obetí relevantných udalostí moderných slovenských dejín.

JAN DAWIDKO

Po 21. srpnu 1968 se přejmenovávaly všechny ulice v Praze na Vinohradech a Žižkově na Dubčekovu.

FRANTIŠEK UHER

Historie velkovýroby hříchů

Když vyváděli na hranici Kateřinu

polonahou bosou mladou kotlářovu ženu

ROBERT POCH

Jsi herec všedních dní nahý

před zaprášeným zrcadlem

v kameni věky rozpadlém

kostelem tu hnije svět mdlý