FRANTIŠEK UHER

Historie velkovýroby hříchů

Když vyváděli na hranici Kateřinu

polonahou bosou mladou kotlářovu ženu

(odmítnuvší být po vůli chlípným mnichům)

na mučidlech přiznala žerty s čerty –

vševědoucí

Bůh mlčel

mlčeli všichni bohové

 

Když pokrytečtí kněží

po celém světě soustavně prznili svěží

oblouzené mladičké věřící

vševědoucí

Bůh mlčel

mlčeli všichni bohové

 

Když v jeho jménu umírali lidé vestoje

na krvavých bojištích pradávné historie

vševědoucí

Bůh mlčel

mlčeli všichni bohové

 

Kam se poděli všichni ti proradní posedlí

obracející na víru šťastné pohanské plémě

ti věrozvěsti pálící nevěřícím chudé krovy

křižáci křižující kontinenty s ohnivými meči

Vševědoucí

Bůh mlčel

nezakřičel

 

A co ti kteří doposud dennodenně

blahobytně tyjí v jeho okázalé enklávě

ti skrblíci hýřící licoměrnými úsměvy

dštící oheň a síru na všechny nepokorné

okrádajíce je bez orace o celé krajíce

Vševědoucí

Bůh

srdce jako kámen

mlčí a mlčí

Amen

 

Daleká pouť

Opři se odporným příšerám pří

a promyšlených lží

Opři se když lstiví záludní obři

sesouvají svahy s planoucími keři

a roviny vztahů boří

 

Za zatracované zapal svíci

 

Lidé dobří vyjděte ze dveří

a přiložte zbraň slova k líci

 

Nastal čas

Už jsme promarnili příliš mnoho času

Nastala doba dodat na důraz

vlastnímu hlasu