ALEXEJ MIKULÁŠEK

Petr Žantovský (1962, doc. Mgr. Ph.D.) patří k nejvýraznějším a nepřehlédnutelným osobnostem naší nezávislé publicistiky a její teoretické reflexe. Studoval v Čechách i na Slovensku, kde se habilitoval, působil jako místopředseda Syndikátu novinářů České republiky a člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, rovněž tak na několika soukromých vysokých školách; v současnosti přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je nositelem řady cen, z nichž připomeňme Cenu unie českých spisovatelů (za rok 2014) a medaili I. stupně Za zásluhy v oblasti kultury a školství, kterou převzal z rukou prezidenta republiky (v r. 2017). Vydal řadu knižních publikací, z nichž připomeňme alespoň kritickou analýzu Černá kniha České televize (2017). Intenzivně spolupracuje nejen s časopisem Obrys-Kmen (LUK), ale i s brněnským nakladatelstvím Kmen: přispěl do obou jeho Almanachů (2015 a 2016) a vydal zde i umělecky kvalitní básnickou sbírku Zakázané květiny (za ni obdržel výroční prémii Slovenského centra PEN klubu).

LUDVÍK DIVIŠ

„Tradice neznamená uctívání popela, nýbrž předávání ohně“

Gustav Mahler, skladatel

(Pokud si myslíte, že jste od Mahlera nikdy nic neslyšeli, nejspíš se mýlíte. Úryvek z nedokončené 10. symfonie byl použit ve známém českém filmu Vratné lahve.)

MILAN BLAHYNKA

Škoda, že než tento minireferát o olomoucké výstavě SKŘÍŇKA LIBUŠE ŠLEZAROVÉ vyjde (byla zahájena 8. února), bude už 29. dubna uložena zas do nějaké skříňky. Kurátor výstavy David Voda, který ji a také splendidní katalog k ní spolu s Alexandrem Jeništou a Miroslavem Urbanem připravil, v úvodní studii k výstavě „veskrze intimního díla tělem tak nepatrného,“ a přece vyvolávajícího „významy až metafyzické“, napsal, že „Líba“ (1953-2015) „by jen lakonicky dodala: ,dílo‘ se vejde do jediné skříňky.“

(Rozhovor pro Parlamentní listy, hovořil jav)

Proč se podle vašeho názoru rozpoutala taková kampaň kolem návrhu Sněmovny na udělení státního vyznamenání právě vám?

Zřejmě jsem příliš narušil jejich pohodlné kruhy. Většinou nemají ani ponětí, kdo jsem. Nic ode mne nečetli. Nevědí, čím jsem nebezpečný, ale říkali to v televizi.

STANISLAV ZEMAN

Jak to u výročí významné osobnosti zpravidla bývá, konají se na její počest slavnostní shromáždění a semináře, odhalují se sochy, píší články. Podobně tomu bylo také u letošního dvoustého výročí narození Karla Marxe. Osobnosti, jež Britové v anketě BBC označili za nejvýznamnější v minulém tisíciletí.

JIŘÍ JÍROVEC

Nominace Karla Sýse na státní vyznamenání rozbouřila zatuchlé vody spisovatelského rybníku. Tedy toho, v němž plavou ti, kteří považují svůj názor za jediný správný.

IVAN ČERNÝ

V současné době se tento známý malíř, grafik a ilustrátor připravuje na soubornou výstavu ke svým osmdesátinám, které oslavil 29. června 2018.

JAROSLAV KUČERA

Neandrtálci jistě neznali druhou větu termodynamickou, z níž vyplývá nepřetržitý růst entropie (chaosu) v uzavřených dynamických systémech: k jejímu nevědomému respektování je donutil hlad.

chý

Hrozba planetě 

Místo rákosky rakety,

vysíláme už ne potají,