MILAN BLAHYNKA

Město dobývala moderní česká poezie už trojím soustředěným náporem. V čase proletářské poezie to byl „hranatý obraz utrpení“ i „hudba na náměstí“, „dlážděný trotoár tovární čtvrti slzami porosený“ i dělník, který si nová křídla vzal „a v tramvaji velký pozor dá / aby si je nepomačkal“ – tedy Seifertovo Město v slzách i neslzavý Hořejšího debut, Neumann i Nezval. K mladé poezii se tehdy přimyká svou Básní o budoucím městě a dalšími i Antonín Sova. Za poetismu město zazáří ohňostroji noci.

ALEXEJ MIKULÁŠEK

Přiznám se, že nejsem stoupencem překladů ze slovenštiny do češtiny (a naopak), vždyť oba jazyky jsou téměř plně srozumitelné příslušníkům obou národů. Nelze však popřít, že počet Čechů čtoucích ve slovenštině bude relativně nižší (už s ohledem na téměř úplný ústup výuky slovenské literatury a slovenštiny na českých školách) a může mít i nadále klesající tendenci. Dvojjazyčné vydání česko-anglické nebo slovensko-anglické je už více zdůvodněné např. potřebou „výuky poetické angličtiny“. Přesto někdy existují vážné důvody pro překlady česko-slovenské a slovensko-české: překlad je totiž interpretace a adaptace svého druhu, vždyť máme možnost vnímat dílo i jako cosi nového, tvůrčího, nejednou dokonce i „kognitivně“ blízkého.

FRANTIŠEK UHER

Slýcháme stesky, že zeleně ubývá. Něco na tom je. Na úrodných polích vyrůstají obrovské haly, jejichž účel jen obtížně stanovujeme. Továrny, skladovací prostory…

Dr. VĚROSLAV MEZEK, Ph.D.

Nad knihou J. B. Jebavého Pochybnosti o svobodě (Pelhřimov 2016)

O zaměření, názorech a hodnocení ideálu lidstva autora tohoto dílka vypovídá Óda na svobodu, uvedená hned na začátku:

V zlých časech kruté totality,

v okovech „impéria zla“

jsme snili o chvilce svobody.

Potom tato kurva přišla…

EVA FRANTINOVÁ

Pohlerichovy kuchařské hvězdičky dělají zázraky! Všechna místa plná, fronty až před restaurací a rezervace na tři dny dopředu. Lidé berou útokem restauraci Westy, na kterou se zaměřil pořad Ano, šéfe! Hodonínské restauraci se totiž povedlo získat od slavného šéfkuchaře tři hvězdičky. Hvězdnou zlatou medaili. Vaří tu jedině z čerstvého a kuchař je Rakušan. Hned po odvysílání pořadu se zvedla vlna podpory, lidé z celé republiky blahopřáli a volali.

ZDENĚK HRABICA

Obec Troubelice se proslavila mnohadesetiletou existencí vzorového JZD Vítězného října. Stala se po průvodních dramatických padesátých letech, kdy v duchu generální linie KSČ posadila statkáře na žebřiňáky a odvezla je daleko za humna, předobrazem pro československé zemědělství. Bylo to dávno před vznikem prosperujícího JZD Slušovice a JZD Mír Práče. Žírná Haná dala vykvést nepředstavitelnému pořádku, promyšlené organizaci práce, racionálnímu pěstování obilí, cukrovky, péči o kvalifikované pracovníky a o starší spoluobčany.

KAREL SÝS

Chtěl jsem svůj článek uvést slovy „reklama nesmrdí“. Jaký jsem to buran! Ve slušné společnosti se neříká „reklama“, nýbrž „komerční sdělení“. O jedno takové sdělení se chci se čtenáři podělit. Dnes se tomu korektně říká „sdílení“.

BOHUMILA SARNOVÁ

Ano, vyrobeno v Dánsku. A také čtu na jiné etiketě vyrobeno v Hamé. Jak rozdílné lokality – v Čechách a až v Dánsku. Jistě zcela zákonitě netušíte, o čem to vlastně bude řeč. Milí čtenáři – o potravinách přece. Nejen proto, že se v současné době hodně diskutuje přímo ve vyšších kruzích politiky o jakosti potravin všeho druhu. O šizení na kvalitě, čerstvosti, v návaznosti na ceny a tak dále.

BLANKA BAJČÍKOVÁ

Píšeme si

I když nejsem učitelka češtiny ani purista z počátku 19. století, domnívám se, že mám pro tento jazyk smysl a cit. Proto mě okamžitě „trkne“ výraz, který vznikl po r. 1989.

JAN ZEMAN

Vládní krize

jak Ladova

hospodská rvačka

Z vládní jednoty

zůstává sračka