STANISLAVA KUČEROVÁ

Bez úvahy o probuzení a obrození národa nelze hovořit o našich novodobých dějinách.

JOSEF ONDROUCH

Zemřel v srpnu. Jeho skonu byla věnována neobvyklá pozornost; u nás ale vůbec ne, přestože jeho vliv je i v Česku velký. Politici i politologové, nově vychovávaní učitelé dějin a různí pisatelé Ernsta Nolteho, možná někdy jen bezděky, ctí. Emeritní profesor byl Němec a po krátké nemoci odešel na věčnost 18. srpna 2016 v Berlíně. Dožil se 93 let. V Německu nebylo téměř média, které by se mu nevěnovalo. A u nás? Nic, jakoby Nolte pro nás neexistoval.

JAROSLAV KNĚŽÍČEK

V květnu 2011 se ve Větrném Jeníkově sešli studánkář Lubomír Zeman z Luk nad Jihlavou a místní patriot Miroslav Vašíček z Větrného Jeníkova, oba členové iniciativy „Obnovme studánky!“. Po dvou měsících následovala další návštěva Luboše Zemana, tentokrát už pevně rozhodnutého ujmout se realizace stavby studánky vlastními silami. Během června a července v panu Vašíčkovi uzrála myšlenka pojmenovat studánku na počest jeho přítele básníka Karla Holuba, člena Unie českých spisovatelů, zakladatele již jmenované iniciativy „Obnovme studánky!“ Po souhlasu jeho dcery Soni Plevové s rodinou byla studánka nazývána „Studánka U Kamena V Lese Temník“.

BOHUMILA SARNOVÁ

Tak mne napadlo něco, co bych možná doporučila pánům od církevního fochu –Tomáši Halíkovi, Václavu Malému, Dominiku Dukovi a dost se divím, že to doposud nenapadlo i jmenované pány či jiné církevní potentáty. Počínaje tím nejvrchnějším pantátou všech – tedy papežem. Pokud jsou tak skálopevně přesvědčeni o jsoucnu toho nejvyššího na nebeské báni a já jsem přesvědčena, že jsou. Jinak by se nám nemohli tak vehementně vemlouvat a žádat od nás, abychom věřili také. Mnozí jsou ve své víře v Boha skálopevní a neoblomní. My, ostatní normální smrtelníci jim jejich svaté nadšení nebereme, neboť jsme tolerantní a tzv. ateisté – v Boha či bohy nevěřící. Ale zpět na začátek mého zamyšlení.

FRANTIŠEK DOSTÁL

V běhu dějin se však sekera objevila i v řeznickém znaku, na němž měl později velkou zásluhu náš geniální malíř Mikoláš Aleš (1852–1913). Rodák z jihočeských Mirotic uměl již kreslit dokonce ve věku 4 let!

FRANTIŠEK UHER

Tento rok vzpomínáme sto šedesátého výročí úmrtí básníka a novináře Karla Havlíčka Borovského, který se stal nehynoucím vzorem hrdého češství, občanské statečnosti, nekompromisní otevřenosti a charakteru v dobách c. a k. přítmí. Zemřel relativně mlád a na jeho zdraví se nepochybně podílel nucený pobyt v Brixenu. Je smutné, že se dnes setkáváme s trapně scestnými, zlehčujícími názory, které pobyt ve vyhnanství líčí málem jako tvůrčí dovolenou. Jako kdyby to Havlíček předvídal, v Tyrolských elegiích čteme Bach mi píše jako doktor, že mi nesvědčí v Čechách zdraví, že prej potřebuju změnu povětří.

VĚRA BERANOVÁ

Spolek Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku vydal v letošním roce publikaci zabývající se překlady Vančurova Rozmarného léta s ilustracemi k různým zahraničním vydáním. Jedná se o ukázky z překladů do deseti světových jazyků.

JAROMÍR ŠLOSAR

Ze starého města

Po krkovičce

dezert Fanfáry z věže

Miláček má hlad

JIŘÍ STEGBAUER

Má adventní lásko

nebylas jen Fata Morgana

exotický skleník nad pražskou Trojou?