JAROSLAV KNĚŽÍČEK

V květnu 2011 se ve Větrném Jeníkově sešli studánkář Lubomír Zeman z Luk nad Jihlavou a místní patriot Miroslav Vašíček z Větrného Jeníkova, oba členové iniciativy „Obnovme studánky!“. Po dvou měsících následovala další návštěva Luboše Zemana, tentokrát už pevně rozhodnutého ujmout se realizace stavby studánky vlastními silami. Během června a července v panu Vašíčkovi uzrála myšlenka pojmenovat studánku na počest jeho přítele básníka Karla Holuba, člena Unie českých spisovatelů, zakladatele již jmenované iniciativy „Obnovme studánky!“ Po souhlasu jeho dcery Soni Plevové s rodinou byla studánka nazývána „Studánka U Kamena V Lese Temník“.

Dne 29. 7. byly započaty přípravné práce pro stavbu studánky. V jeden den stihl Luboš vyčistit pramen, provést základní výkop, uložit do prameniště kamennou drenáž, napojit do ní dvě novodurové trubky průměru 75 mm a délky 1 m a pomocí těchto trubek a provizorní hráze z písku vyplaveného z pramene určit výšku hladiny. Vše za čtyři hodiny čistého času, dle slov lehce šokovaného pana Vašíčka!!!

V následujících dnech navštívil s panem Vašíčkem staveniště studánky ing. Hlaváček, zaměstnanec Lesů ČR. Po zhodnocení situace v terénu a po úspěšném Vašíčkově přesvědčování převzaly nad projektem „Studánka Karla Holuba“ Lesy ČR finanční záštitu, paní Plevová vyjádřila souhlas s pojmenováním studánky. Nic už tedy nebránilo zahájení stavby!

V sobotu 8. října 2011 se 92 příznivců zúčastnilo slavnostního otevření „Studánky Karla Holuba“, které pořádaly Lesy České Republiky, státní podnik, Lesní správa Ledeč nad Sázavou ve spolupráci se ZO ČSOP Jihlava a KČT Bedřichov Jihlava. Po úvodních proslovech zástupců Lesů ČR, obce Větrného Jeníkova, KOUS Vysočina a KČT Bedřichov Jihlava u Zpívající studánky se účastnici společnou vycházkou vydali ke „Studánce Karla Holuba“, kde je přivítala hudbou skupina Kotlíkáři. U studánky po krátkých proslovech pana Vašíčka, Bartoše, ing. Kněžíčka a po přečtení zprávy o vzniku studánky a její historie pí. Kolmanovou, odemkl symbolicky zlatým klíčem studánku její čtyřletý syn Daniel za současné recitace vybraných básní Karla Holuba v podání pí. Sarnové a pí. Kolmanové.

Účastníci si potom mohli prohlédnout vystavené všechny Karlovy sbírky básní, kroniku ČSOP Jihlava, kterou psal Karel, jeho vydané knihy, materiál o studánkách, různý propagační materiál a odnesli si grafický list, podepsaný Honzíkem Plevou, který věnovala ZO ČSOP Jihlava. Rovněž si mohli prohlédnout minivýstavku obrazů manželů Sarnových a poslechnout si recitál básní Karla Holuba v podání pí. Sarnové a pí. Kolmanové.

Díky výborné organizaci celé akce pí. Mgr. Bohuslavou Kolmanovou odcházeli všichni velice spokojení a organizátorům vyslovili veliké poděkování.

Studánku najdete v katastru obce Větrný Jeníkov za Velešovem v lese Temník mezi studánkami Lochovou a Zpívající. Necelý jeden kilometr za touto vesničkou směrem na Herálec nás nalevo u křižovatky s lesní cestou zpevněnou štěrkem upoutá nápis „Lochova Studánka“ krytý šindelem. Dáme se směrem k této studánce a po 30 metrech napravo uvidíme lesní pěšinu po obou stranách lemovanou větvemi. Pár kroků po mechu a lesní hrabance a už nás vítá nápis „Studánka Karla Holuba“ skvoucí se zlatem. Ještě několik kroků doleva a jsme u studánky.

Vodu má chuťově vynikající, křišťálově čistou, výborně osvěžující. Celá je koncipována jako zcela uzavřená a bez údržby. Dobrou chuť, milovníci čisté a pramenité vody!

Dne 6. října 2011 byla ke studánce dovezena lavička, kterou věnovala firma Karel Klouda (tesař – památkář).

Koncem letošního září byla lavička ukradena!

Nevážený pane zloději, nevím, co Vás vedlo k tomu, že jste odcizil nádherně vyřezávanou lavičku, která přece slouží všem, kdo zavítají ke studánce a mohou se zde posadit a ochutnat vodu ze studánky. Prosím, vraťte zpět lavičku, nebudeme provádět žádné další šetření.