IVO FENCL

Tak se nám opět vrátil kus dětství; kapitán Ani Muk. Nebo snad Animuk?

(Ani Muk v Africe. Sestavil a doslov napsal Tomáš Prokůpek. Odpovědný redaktor Ondřej Müller. Albatros. Praha 2015. 64 stran.)

Tak či onak bylo Ondřeji Sekorovi (1899-1967) 6. 4. 1934 bezmála pětatřicet, když v Mánesu začínala Mezinárodní výstava karikatury a humoru. Nabídl mj. čtyři stripy s baňatým lovcem Ani Mukem. A dvacet jiných prací. Osm dní nato byl jeden ten seriálek zveřejněn v Pestrém týdnu a postupně, až po číslo 13/1935, jich Sekorovi vydali šestačtyřicet; každý o šesti políčcích.

VĚRA BERANOVÁ

Miloš Jůzl

1928 – 1996

Letos v červnu tomu bylo již 20 let, co zemřel estetik, vysokoškolský pedagog Miloš Jůzl. Věnoval se celoživotně nejen estetice, s logickými přesahy do muzikologie, ale také problematice obecně filozofické. Co jej charakterizovalo, na rozdíl od některých kolegů, byl jeho stálý zájem o problémy společenské. Jeho žáci i spolupracovníci si jistě vzpomenou na živé diskuse, které se netýkaly jen estetické problematiky, ale aktuálně reagovaly na problémy doby. Doslova emotivně prožíval 60. léta, stejně tak i rok 1989, bohužel se jej v obou případech tyto společenské změny hluboce dotkly. Jeho životní osudy byly tak velmi úzce spojeny s osudy společenskými.

KAREL SÝS

Historie není a nikdy nebude výlučným hájemstvím historiků. Mnozí amatéři do ní viděli a vidí lépe či spíše hlouběji než katedroví badatelé. Za příklad přímo vzorový poslouží kniha Richarda Händla ŠEDÉ EMINENCE V ČESKÉ HISTORII (nakladatelství JOTA, Brno, 2016).

VÁCLAV PELCMAN

Není až tak běžné, aby se čtenářům dostala do ruky kniha, která se pokouší o jakýsi obraz společenského uspořádání státu za totality. Náš autor má sice za sebou již jisté životní zkušenosti z práce u britské koloniální policie v Indii, ale jiné poklady má asi až z druhé (třetí) ruky. Je také pravdou, že se již dříve snažil o alegoricko-satirické hodnocení politických systémů (Farma zvířat). I takovéto téma je možno ozřejmovat, je však nutno si počínat přísně objektivně a nezaujatě a hodnotit komplexně. Přestože předmětná kniha vyšla tiskem poprvé v roce 1949, teprve anglické vydání z roku 2009 bylo přeloženo do češtiny. Prý byla kniha „ve své době chápána především jako obžaloba stalinismu“, a tak není divu. Jedná se o dílo anglického spisovatele píšícího pod jménem George Orwell DEVATENÁCT SET OSMDESÁT ČTYŘI (Argo, 2015).

JIŘÍ STANO

Podnětem, abych ve svém archivu vyhledal reportérský blok s titulem Arménie, byla tisková informace, proč se Turecko rozvzteklilo na svého natovského spojence Německo. Jeho spolkový sněm označil 2. června masakry Arménů Osmanskou říší v roce 1915 za genocidu.

JOSEF L. JÍCHA

Můj „Ferdův slabikář“ mi byl bibličkou věčné mladosti, ale v průběhu let se stal listářem dojatého stáří i bujarou babičkou. Na straně 28: „Lelek se lekl lelka, mléko přelila selka.“ Stopy rozlité tekutiny dodnes nasvědčují, že tu však jistý malý čtenář rozlil kávu, když nenasytně hltal stránky. A hned dole: „Má milá mámo, mamičko, jste namazala másla víc než maličko.“

JIŘÍ JÍROVEC

Toto zcela zásadní boží přikázání má mnoho výjimek. Tu nejzákladnější stvořil sám bůh, když (alespoň podle Starého zákona) zabíjel ty, kteří se mu protivili. Jeho masové vraždy jsou známy pod jmény Potopa nebo Sodoma a Gomora.

BŘETISLAV KOTYZA

Dostala se mi do rukou útlá knížka výrazného a sličného grafického vzhledu. Básně z pozůstalosti Miroslava Floriana – Polní tráva.

JIŘÍ KNOPP

Rozhovor s matkou

Těžko mě, mami, k tobě asi pustí,

to víš – do nebe každý nemůže,

a já jsem nějaké hříchy utržil,

když sám bez tebe jsem žil.

VÁCLAV JUMR

Kdo tu škodí

Přiznat se mi skoro příčí:

V státní kase zeje díra

vláda válčí v zahraničí

daně řádně nevybírá

STANISLAV ZEMAN

Třígrošová opera …

milovaný básníku

kdeže loňské sněhy jsou

na cestičce k Havlovu

EMAN BDĚLÝ

V samém srdci Prahy, na Wenceslaus Square, láká nejmenovaná restaurace kolemjdoucí hejly sloganem: „Zde hovoříme rusky“! Stačí pohled na vystavený jídelní lístek a je nám hned jasno: pirohy, pelmeně, kaviár… Chybí už jen heslo k vypuknutí převratu: „Malosol“!