STANISLAVA KUČEROVÁ

Autoři, kteří píší o Evropě, většinou mají na mysli jen západní část kontinentu. Ale zeměpisná určení nelze redukovat, i Evropa má svůj východ. Příčiny oné redukce a záměny části za celek jsou zčásti historické, způsobila je minulost. Někdy však jsou to příčiny politické, vyvolané přítomnými politickými postoji a zájmy „zde a nyní“.

KAREL SÝS

Začněme od Adama: 17. srpna 1499 povýšil král Vladislav Jagellonský Matouše ze Lhoty do stavu vladyckého a udělil mu erb. Od té doby se psal Lhoták ze Lhoty a na Vysoké Lhotě, kterážto se nachází u Nespek poblíž Benešova.

MILAN BLAHYNKA

Komu za hranicemi Příborska nebo i Valašska ze čtenářů i dost znalých říká co jméno Irena Kopecká, ačkoli je to autorka už jedenadvaceti knížek a knih, většinou bohatě ilustrovaných a spanile vypravených? Když slovníky spisovatelů mlčí, zkusil jsem Internet a dověděl se z jejích stránek, že loni po 73 letech života v Příboře přesídlila do Francovy Lhoty (to je na samé hranici se Slovenskem), ale dat narození jsem se tam nedočetl. Je to myslím záměr navést pozornost především na svou autorskou práci. Začínala verši (prvotinu Strom života jí vydala roku 1996 Matice cyrilometodějská v Olomouci), teprve po sedmi sbírkách (dosud je jich 14) přišla s Pohádkami, později s humorkami Praštěné kantorky (sama je Mgr., sama učila) a až před dvěma roky vyšlo její STOLETÉ SVĚDECTVÍ a loni monografie FRANTIŠEK JURAŇ s podtitulem Oživil kámen, kovu dal řeč, dvě knihy, v nichž našla valašská autorka (neplést s jmenovkyněmi, pražskou publikující lékařkou nebo s Bc. IK z Chomutova), která v poslední době píše i nabádavé povídky a exempla (Proměny duše, Proměny mysli), podle mého přesvědčení optimální způsob, jak obohatit dnešní českou literaturu.

IVO FENCL

Krásná, ale nepraktická žena zradí vlastního bohatého manžela, za jehož bohatstvím byla špína, ale „na zemi“ mezi normálními lidmi je pouze cizorodým a vše rozkližujícím prvkem.

MILAN DUBSKÝ

Zaznamenal jsem zprávu, jednu z těch, které jsou populární a se zájmem je čtou miliony lidí. Kolik v Česku máme milionářů nejen korunových, ale i dolarových. Kolik Čechů se již dostalo do žebříčku nejbohatších lidí světa.

S Alenou Klímovou hovoří Vladimír Stibor

S básnířkou Alenou Klímovou-Brejchovou se znám již řadu dlouhých let. Měl jsem tu čest za celou tu dobu sledovat její literární práci, potkávat se s ní na poetických pořadech i v básnických almanaších. S jistou, ale pravdivou nadsázkou, by se dalo říci, že její spisovatelská tvorba dozrává jak hrozny vinné révy na prudkých stráních, kudy v těchto dnech bloudí čím dál častěji malíři podzimu. Možná se jednou zastaví až na břehu moře.

MIROSLAV VEJLUPEK

Slyšeli jste? Je jim zase jenom pro smích.

Tak já vám budu vyprávět!…!

VÁCLAV FRANC

Neuběhlo ani deset minut od chvíle, kdy hlavní arcibiskup vyhlásil stávku duchovních na protest proti vyjádření nového ministra školství, že se ředitelé škol mohou rozhodnout, jestli na jejich školských zařízeních bude před zahájením první vyučovací hodiny provedena modlitba „Otčenáš jenž jsi na nebesích…“, a nastaly problémy. Ministr Chvalitebný se sice za „Otčenáš“ přimlouvá, ale nemůže ředitele nutit, neboť by to nebylo demokratické.

Kočka Malvína

S novými živočišnými druhy se téměř roztrhl pytel, a tak se i u nás v Kocourkově uhnízdil nový tvor jménem Tydýt obecný. Jeho přirozeným domovem je politika, ale najdeme ho i na univerzitní půdě či v lidskoprávních organizacích.

ADRIANA MÜLLEROVÁ

Tahle zem

Tahle zem mi vzala dech!

Lepší snad už nenajdu!

Rozbitá skla na oknech.

Lež převleklá za pravdu…

chý

Pupeční šňůra

Všechno je propojeno,

i to malé vejce,

co bylo vrženo

pro zámořského strejce!