PETR ŽANTOVSKÝ

Topografie digitálního informačního světa

Žijeme dnes v digitálním informačním světě. Digitální technologie vstupují do našich životů nejen jako pomocníci v každodenní praxi, ale i jako formující (případně deformující) fenomény společenské (nejen mezilidské) komunikace. Nejen že veškerou komunikaci zrychlují (technické prostředky jako mobilní telefon či emailová pošta jsou v dnešním technickém světě nezbytností), ale především obsahově ovlivňují. Od těch nejjednodušších způsobů: ikonizace sdělení (ke stále většímu objemu dat, faktů a informací užíváme stále menší množství znaků, označení, pojmenování, případně symbolů), až po ty nejsofistikovanější: záměrné a účelově podložené manipulace mediálními obsahy.

KAREL SÝS

Na sklonku roku 2017 věnovalo brněnské nakladatelství JOTA čtenářům takříkajíc pod stromeček knihu Davida J. Kenta TESLA, génius, který zkrotil elektřinu.

VLADIMÍR KOLÁR

Divadelní hra Arthura Millera Čarodějky ze Salemu (v originálu The Crucible) měla světovou premiéru v lednu roku 1953 na Broadwayi, odkud přes počáteční rozpaky americké divadelní kritiky rychle a s velkým úspěchem pronikla na jeviště ostatního světa. Původní nedůvěru lze jednoznačně přičíst tehdejší atmosféře ve Spojených státech, zmítaných běsy mccarthismu, který ve společenské a kulturní sféře všude viděl prodlouženou ruku Moskvy a zakuklené komunistické či jiné levicové nebezpečí. Byla to obdoba i našich poměrů ve stejné době, vybičovaných studenou válkou mezi Západem a Východem a přinášejících též projevy intolerance a sektářského fanatismu, korunované politickými procesy s rozsudky smrti.

PAVOL JANÍK

Opäť sa nevdojak potvrdila odveká pravda, že v umení, vrátane literatúry, nie je dôležité čo, ale kto a kde. Na Slovensku môže ktokoľvek napísať hocičo bez toho, aby to vyvolalo nejakú zásadnú a tobôž celosvetovú marketingovú kampaň. Ak však niečo veľmi podobné urobí v niektorej z kľúčových krajín západného civilizačného okruhu renomovaný autor medzinárodných bestsellerov, je to hneď udalosť hodná všeobecnej mediálnej pozornosti – samozrejme aj v našom stredoeurópskom zapadákove.

IVANA BLAHUTOVÁ

(úryvek z povídky)

Od počátku tvrdila, že ze štatlu odejde. A stalo se, i když přesně naopak. Štatl odešel od ní. Ze dne na den. Ze dne na den se Ina a štatl ocitly každý v jiném časoprostoru. Nezvratně a navždy.

Kočka Malvína

V průběhu staletí šel pokrok mílovými kroky kupředu. Už nemusíme šlapat pěšky z Čech až do Itálie nebo na konec světa, doveze nás tam pohodlně i s občerstvením vlak či eroplán.

MIROSLAV KOUPIL

Strč krk skrz prst

Máš-li krku až po krk

strč krk skrz prst

MAREK ŘEZANKA

Seděl tiše na kameni

není tma – tak proč se bát

co se vlastně všechno změní?

VLADIMÍR STIBOR

Obsah balení

Jedna kosa,

smuteční pergament,

provaz z pravého lýčí.