aneb Co je možné na samém dně české žurnalistiky napsat a ještě natáhnout dlaň pro honorář

IVO HAVLÍK

V LUKu č. 43 jsme otiskli článek Karla Sýse Ohnivák od Třince. Nyní jsme navíc dostali ohlas tak říkajíc z odborných kruhů.

Týdeník ROZHLAS se v letošním 35. vydání vrátil k 43 let staré historii požáru Veletržního paláce v Praze nepravdami, výmysly, urážkami a pomluvami hasičů.

ALEXEJ MIKULÁŠEK

Pod názvem téměř pohádkovým, srov. první tři slova BYLA JEDNOU JEDNA… (ovšem s nepohádkovým pokračováním, a to básnická generace takzvaných pětatřicátníků), s žánrovým podtitulem Dissertatio apologetica, jenž upomene na Balbínovu Rozpravu na obrazu jazyka slovanského, zvláště českého (ze 17. století, ale vydanou až o století později), přichází dnes už nestor české literárněvědné bohemistiky a kritiky Milan Blahynka (1933, Ružomberok) s rozsáhlou monografii, která nedávno vyšla v nákladu 300 výtisků (ISBN 978-80-901494-7-2) s finanční podporou MUDr. Jiřího Maštálky, poslance Evropského parlamentu za KSČM a člena politického klubu/frakce GUE/NGL v Evropském parlamentu (se svými 52 členy, pocházejícími „z různých levicových, socialistických a komunistických stran“, se stala „pátou nejsilnější politickou skupinou v EP“, jak čteme v Maštálkově „Vsuvce spojující úvod a závěr této knihy“ na s. 233). Jde o výtisky neprodejné, ale samozřejmě proto, že komerčnímu prodeji brání pravidla sponzoringu. Publikace krásně vypravená a tištěná na křídovém papíře se může pyšnit i bohatou fotografickou a bibliografickou přílohou, a už na úvod je možno konstatovat, že informačně velmi bohatou.

MILAN BLAHYNKA

Než se poohlédneme po kritickém ohlasu na generační sborníky „Pětatřicátníků“, musíme se zastavit u termínu oficiální literatura a umění, zasluhujícímu si pojmoslovné revize. Váša-Trávníček byli ve Slovníku jazyka českého (1937) velestruční: oficiální (nikoli –elní)=úřední.

PAVOL JANÍK

Významný český literárny znalec Milan Blahynka ponúka zainteresovanému okruhu záujemcov pozoruhodné dielo s názvom BYLA JEDNOU JEDNA... BÁSNICKÁ GENERACE TAKZVANÝCH PĚTATŘICÁTNÍKŮ s podtitulom DISSERTATIO APOLOGETICA.

VÁCLAV PELCMAN

Jak se zdá podle množství vydávaných knih českých autorů, tržní ekonomika zasáhla i literaturu. Také díky rozvoji výpočetní techniky lze i v této sféře snadno vyniknout, respektive na sebe upozornit i slovesným dílem. Je to samozřejmě zjednodušeně napsáno, ale navíc ještě s pomocí tiskových editorů se dá dále mnoho vylepšit. Samozřejmě nic proti tomu, ale cenzura umělecké úrovně mi chybí. Ta dřívější by většinu „románů“ z uměleckého, ani ne tak z politického hlediska (to je jiná věc), do světa nepustila. Už z toho důvodu, že většinou stát nesl veškeré náklady a to nejen na literaturu, ale vůbec na kulturu. A proč snižovat úroveň kultury zveřejňováním všelijakého braku?

ZDENĚK HRABICA

Alexandra Mitrofanova znám od okamžiku jeho vysazení na území ČSSR ze Sovětského svazu. Docela bystrý muž, který začal operovat v mé rodné vlasti; jednu dobu jsme byli skoro na jedné vlně novinářské práce. Dokonce jsme byli nablízku Borisu Jelcinovi a vedle něho stojícímu Václavu Havlovi. Postupně jsme se však vzdalovali. Podivoval jsem se – ale nikdy nezáviděl – jeho významným novinářským oceněním, mezi nimi Ceně Ferdinanda Peroutky, udělené za velkého potlesku Syndikátu novinářů ČR.

PETR SKARLANT

Ze sbírky Nezval v Lucemburské zahradě

LIBUŠE VONDRÁŠKOVÁ

Dnes básník vdechl ranní mlhu

stal se sám sobě podzimem

Ještě stačit odhodit listy

uhlídat barvy, zvuky, teplotu