PETER R. SCHUSTER

Jedna podoba paradigmatu pádu Říše a její odraz v triviální kultuře

Původním impulsem pro tuto esejisticky laděnou úvahu o některých význačných rysech americké kultury bylo zhlédnutí vědecko-fantastického filmu Interstellar z britsko-americké produkce (režie Christopher Nolan, 2014). Navzdory vcelku oslavným kritikám nejde o dílo nijak vynikající, komerčně je však úspěšné a poměrně vysoce hodnocené, a to nejenom v USA. Například na Česko-slovenské filmové databázi k 28. 12. 2016 získal špičkových 84 % (41 706 hodnocení; 2915 komentářů; 32. nejoblíbenější film).

EDWARD CURTIN

Ticho je slovo těhotné mnoha významy: pro mnohé hrozba, pro jiné nostalgické vyvolání doby, vyjádřené zastaralou technikou, pro další odsouzení k nudě. A pro někoho, kdo je ctitelem starověkého umění rozjímat, číst a psát, je slovem hlubokého, dokonce svatého významu.

VÁCLAV PELCMAN

Snažím se v současné české literární tvorbě najít něco kvalitního, i když nesoustavně a nahodile. Zatímco v poezii je, podle mne, kvalitních děl dostatek, zejména od autorů kolem Unie českých spisovatelů, publikujících, mimo samostatná vydání, v literárním týdeníku LUK a čtvrtletníku Lípa, s prózou už to tak dobře nevidím. Scénářů je sice záplava (většinou povrchní texty, které teprve trochu vylepší režiséři a herci), nechybí ani schematické „seriály“ z historických dob apod., ale ta pravá próza, která podává realistický obraz života současné české společnosti, mi dost chybí. Sice knihy vycházejí, ale jejich texty mi připadají jako překlady ze západoevropské produkce (život zahalečů a vše s tím spojené).

Proto jsem byl rád, když jsem v knihovně objevil knížku povídek Jiřího Hájíčka VZPOMÍNKY NA JEDNU VESNICKOU TANCOVAČKU (nakladatelství HOST, str. 356). Rád proto, že jsem očekával něco českého, čtivého, realistického a věrohodného podle tvrzení na záložce knihy.

ANDREJ FOZIKOŠ

„Rozšíření NATO bylo namířeno proti Rusku“… „Pod vlajkou rozšiřování NATO přicházejí americké základny“… „Islamofobie a uprchlická vlna: nezapomínejme na jejich příčinu, která je v našich neoprávněných akcích vojenského charakteru v oblasti“…

JIŘÍ JÍROVEC

Nedávno jsem dostal ukázku spartakiádní naprosto odporné komunistické propagandy.

Básnířka Marie Veselá oslavila 12. března 70. narozeniny

IVANA BLAHUTOVÁ

Před spaním jsem přemýšlela, jaké nejhezčí přání napsat Marii k jejímu významnému životnímu jubileu. Přemýšlela jsem tudíž intenzivně o naší Marii. Znám ji už skoro třicet roků – a teprve nyní jsem si plně uvědomila, jak samozřejmě patří do mého života, a to navzdory tomu, že Marie je bytost společenská a veřejně aktivní, zatímco já jsem jezevec zalezlý ve své noře a existující pouze virtuálně. A přesto jsem s Marií už dlouho v jakémsi podivuhodném pevném spojení, poněvadž Marie vládne zvláštní mateřskou a sesterskou silou, neodolatelnou laskavou Autoritou, kterou kladně ovlivňuje všechny kolem sebe. V dávnějších dobách by byla nejspíše tou nejmilosrdnější ošetřovatelkou ve špitálu pro chudé, jelikož neznám obětavější a soucitnější ženu, než je ona. Vždycky je tím, kdo dává. Dává ze své vůle, velkorysosti a mravního principu. Osud se s ní od dětství nemazlil a zasadil jí mnoho těžkých ran, jež překonala a překonává s neuvěřitelnou houževnatostí, aniž by okorala, zatrpkla, uzavřela se do sebe, podlehla únavě… Její mimořádná lidská citlivost a empatie by ji měly činit až příliš zranitelnou, avšak její houževnatost a zápal pro nadosobní, ryze nesobecké cíle z ní naopak udělaly respektovanou vůdčí osobnost.

LUBOMÍR MAN

Uvedu příklad studenta, kterého jsem velmi dobře znal, protože jsem jím byl já sám.

KAREL SÝS

Na stromech v Dejvicích visí kabáty. Nelekejte se, nedošlo k hromadné sebevraždě. Kabáty, bundy, boty, čepice, ponožky, svetry zavěsili dobrodějci Prahy 6 pro bezdomovce.

JIŘÍ STANO

Člověk je bytost rozporná. Plná protikladných stránek, které se různě za různých situací vyjevují. Mohu to tvrdit, protože znám Studničku. Tedy Studnička je tichý, poctivý a pečlivý úředník. Dokonce se v úřadu přezouvá a na rukávy si navléká černé klotové chrániče.

MARIE VESELÁ

Andělé hlubin,

jste echo vesmíru,

vaše tajemné výkřiky

jsou vzkazy

JAN KRISTEK

Jak chce proti znečištění bojovat společnost,

která nezná nic jiného proti poluci,

než si prohánět vocas.

KAREL ŘEHÁK

Stará elektrárna

A když se kolo dotočilo,

odcházeli.