ALENA VOLKOVÁ

Zamyšlení nad publikací Tripolis Praga – Die Prager Moderne um 1900 (volné pokračování z LUKu č. 15 /2016)

MIROSLAV VEJLUPEK

eLiterární noviny, www.literárky.cz, neděle 27. března 2016

(1) Pan ironik

Opět je to on. Recenzentům a bibliografům to dělá z roku na rok těžší. Vloni například.

Prof. MUDr. PAVEL KALVACH, CSc.

Velký učenec 19. století, neurofyziolog Claude Bernard vyvodil ze svých pozorování živé hmoty následující poučení:

„Život je současně smrt organické hmoty, což znamená, že buňka se nemůže udržet naživu jinak, než že pokračuje stále směrem k smrti. Život organismu se neudrží jinak, než když se stále rodí nové, jednoduché nebo embryonální buňky, které se zvolna zdokonalují a v jisté době zase zmírají. To, co platí o organismech, platí i o národech. Civilizace jistého národa znamená jeho postupnou cestu k smrti. Vyšší třídy se neobrozují. Je třeba, aby byli vždycky lidé jednodušší, nebo primitivové, kteří se civilizují a nastupují cestu vzhůru. Když se tato obnova zastaví, společnost umírá, stejně jako organismus zbavený buněčné obnovy.“

VĚRA BERANOVÁ

Osobnosti, na které by se nemělo zapomenout

Vojta Náprstek 190 let od narození

17. 4. 1826 Praha – 2. 9. 1894 Praha

X

Stalo se v jedné škole, ale děje se to permanentně: žáci útočí na učitele jako divá zvěř v džungli, a to všude: to, že se dovídáme jen o něčem, je pro naši současnou společnost typické. Někdy to vede k odchodu učitele ze školy, jindy do věčných lovišť, někde žáci vraždí přímo na místě.

EVA FRANTINOVÁ

Ještě když jsem byla v povijanu, nosil mne každý den tatínek předsíní, ve které stála i kredenc. Jednu přihrádku měla menší a uzamykatelnou. Tu prostřední.

JAROSLAV KOJZAR

„Dáte si kafe?“ zeptala se mne. Kývl jsem, kávu vždy rád, i když bych se měl i v této věci držet zpátky. Pepík, můj doktor, mi povolil dvě až tři denně a tento šálek byl už čtvrtý. Jenže každý má své slabé místo, já ho měl tady. Sedl jsem si na terasu a čekal. Za chvíli přišla a nesla dva šálky s kouřící kávou. Díval jsem se jí na ruce, kdysi se klepaly. Pamatoval jsem si to. Manželské problémy ji děsivě zasáhly. Zemřelo jí dítě a ona se s tím nedokázala vyrovnat. Další už neměli. Jí v té době už bylo hodně přes čtyřicet a on byl ještě o několik let starší. Čas je dobrým doktorem, myslel jsem si…

JAROSLAV HOLOUBEK

Hlavní město Praha

Klasická polední přestávka

v Nuslích pod mostem sebevrahů

c

Zítřek pod palmami?

Byznys na každém místě,

i na nilském břehu!