BOHUŠ CHŇOUPEK

22. června 1941 přepadly německé armády věrolomně Sovětský svaz.

Banderova chvíle nadešla. Rázně se chopil příležitosti.

ALEXEJ MIKULÁŠEK

Pod názvem BRAŇ SE!!! NEVZDÁVEJ TO! a s podtitulem Od Schwarzenberga k Zaorálkovi vydává významný spisovatel pro děti a mládež Lubomír Man knihu komentářů, polemik a satirických fejetonů, publikovaných vesměs na internetu (formou blogu) od března 2013 až do října 2014 (APIS PRESS, Ostrava 2014, 96 str.). Tematicky navazuje na publikaci Psáno ze vzteku (od Topolánka k Nečasovi), komentující události let 2008 až 2012. Kniha reaguje na to, co je v jiném kódu namalováno na její obálce ilustrátorem a karikaturistou Petrem Ďoubalíkem jako černošedá vzedmutá vlna s pěnou „války“, „zla, „lži“ a „nenávisti“, vlna valící se jako tsunami na pláž ke dvěma postavičkám, jež se chrání toliko červenobílým plážovým slunečníkem. Brání se, jistě, ale kdyby vlny ve svém pohybu pokračovaly… Proboha, co se asi stane v příští vteřině? A druhé…? Má tedy „obrana“ vůbec smysl?

VÁCLAV PELCMAN

Bylo by zajímavé zjistit, proč nakladatelé stále znovu vydávají některá literární díla, přestože jimi musí být trh nasycen! Tato otázka mne napadla v souvislosti s posledním vydáním knihy OBRAZ DORIANA GRAYE Oskara Wildea, kterou vydalo v roce 2013 nakladatelství Dobrovský s.r.o. (187 str.). Nemám úplný přehled o všech edicích tohoto románu v češtině, ale i stručný výčet vydání (1964, 1971, 1999, 2005) je již nápadný, protože toto zvláštní dílo nemá snad tak široký okruh čtenářů!?

Spisovatel Arnošt Tabášek odpovídá na otázky Michala Černíka

FRANTIŠEK UHER

I na literárním nebi jsou stálice, které na sebe příliš často neupozorňují výraznějším zábleskem, ale září stále. Patří k nim básnířka Jana Bednářová, nositelka Evropské medaile Franze Kafky za uměleckou činnost z roku 2004. Přihlásila se útlým svazkem určeným dětským čtenářům KDE TĚ MÁM HLEDAT, ČÁRYKO (Akord, Jablonné nad Orlicí, 2014, 40 str.) Vlídné, milé, laskavé čtení do dětského ouška před spaním potěší bezprostředním romantickým oparem i dospělého čtenáře.

JIŘÍ JÍROVEC

President Zeman pronesl v nedávné době dva výroky, které, jak jinak, probudily jeho oponenty k protestům. Málokdo se zabývá tím, co Zeman vlastně řekl a do jaké míry má pravdu.

J. K.

Píšeme si

V naplaveninách svých dobových poznámek jsem náhodně našla vlastní krátké pojednání o kultuře jazyka v oblasti mluveného projevu. Záznam je z roku 1991. Chci jej ve svém novinovém článku ocitovat, jelikož toto téma je stále diskutované. A právem.

PAVOL JANÍK

V súčasnosti vychádza kniha Ľuboša Juríka SMRŤ MINISTRA v preklade Ivana Jackanina do ukrajinčiny. Recenzia slovenského originálu vyšla v časopise Obrys-Kmen č. 16/2012. Pri tejto príležitosti sa k nej opäť vraciame:

MILAN DUBSKÝ

Kdyby ti červenokartáři, červenotílkaři aspoň řekli na rovinu, o co jim jde. Mluví o svobodě, lidských právech, demokracii, solidaritě, pravdě, lásce a přátelství. Demokracii sami porušují v domnění, že mají právo, protože mají jiný názor než většina, že mohou hanobit prezidenta země, odvolávat ho a rozdmychávat neklid ve společnosti.

FRANTIŠEK DOSTÁL

V časovém rozpětí asi dvou týdnů jsem ve vagonech pražského metra četl nápis vyvedený černou barvou, z něhož jsem neměl zrovna moc příjemný pocit. Začínal totiž slovy: „Fuck off USA – Obama – černá svině!“

Světoobčan

Obama: „Mrs. Smith, máte šťastnou rodinu?“
Mrs. Smith: „Ó zajisté. Mám čtyři syny a vynikajícího muže!“

IVAN FONTANA

La Vie

Život protéká mezi prsty

něco se zachytí pamětí

něco zapomene