PAVOL JANÍK

V súčasnosti vychádza kniha Ľuboša Juríka SMRŤ MINISTRA v preklade Ivana Jackanina do ukrajinčiny. Recenzia slovenského originálu vyšla v časopise Obrys-Kmen č. 16/2012. Pri tejto príležitosti sa k nej opäť vraciame:

Realizačné zázemie literárneho a audiovizuálneho projektu Ľuboša Juríka Smrť ministra s podtitulom Noc pred popravou Vladimíra Clementisa (Matica slovenská, Martin 2011) ponúka čitateľskej a diváckej verejnosti kombinované dielo, ktorým je spoločné knižné vydanie románu a divadelnej hry doplnené televíznym filmom na vloženom digitálnom obrazovo-zvukovom disku.

Finálna trojjedinosť prezentácie je zaujímavým, ale dozaista nie podstatným atribútom autorovej sugestívnej výpovede o justičnej vražde popredného slovenského a československého ľavicového intelektuála, politika, právnika, publicistu, prekladateľa a šéfa diplomacie. Napriek úsiliu o autentickosť kľúčových historických faktov a súvislostí Ľuboš Jurík v rámci umeleckej licencie uplatnil fiktívnu postavu advokáta, zrejme inšpirovanú rímskokatolíckym inštitútom advocatus diaboli (diablov advokát), čo bolo v rokoch 1587–1983 označenie promótora viery – oficiálneho odporcu v procese svätorečenia. Jeho úlohou bolo predkladať argumenty proti zamýšľanému vyhláseniu za svätého.

Vladimír Clementis patril ku kritikom paktu Ribbentrop-Molotov medzi nacistickým Nemeckom a Sovietsky zväzom, ktorý podpísali v Moskve 23. 8. 1939, za čo ho vylúčili z komunistickej strany. Počas vojny bol ako emigrant v kontakte so spravodajskými službami Francúzska a Británie, spolupracoval s Benešovou exilovou vládou v Londýne a pôsobil v rozhlasovom vysielaní BBC. V roku 1945 mu obnovili členstvo v KSČ. Na medzinárodnej pôde vystúpil aj v rámci povojnovej výmeny slovenských a maďarských obyvateľov. Štátnej bezpečnosti odovzdával informácie od Jána Ludvíka Hocha (Abrahama Leiba Hocha / Iana Roberta Maxwella), ktorý ako agent tajných služieb USA, Británie a vznikajúceho štátu Izrael sa neskôr stal známym miliardárom a mediálnym magnátom. To boli pravdepodobne rozhodujúce faktory v pozadí zaradenia Vladimíra Clementisa do skupiny odsúdených vysokých politikov, vrátane generálneho tajomníka KSČ Rudolfa Slánskeho. Po krutom mučení sa v inscenovanom súdnom procese priznal k vykonštruovaným obvineniam a následne ho obesili.

Poučenie z tragických stránok nie tak dávnych dejín by malo byť najmä výstrahou pred akýmikoľvek formami politického radikalizmu a terorizmu, k akým patrí dnes už dvadsaťročné úsilie niektorých sociálnych psychopatov narušiť proces národného či občianskeho zmierenia v krajinách niekdajšieho východného bloku a udržiavať permanentné napätie medzi rozličnými kategóriami obyvateľov, ktoré môže kedykoľvek vyústiť do dramatickej mocenskej konfrontácie s nepredvídateľnými dôsledkami.