IVAN FONTANA

La Vie

Život protéká mezi prsty

něco se zachytí pamětí

něco zapomene

 

Film zpočátku němý

zachytí první

okénka porozumění

 

Jsme jako pár křemínků z řeky

zapálíš oheň v krbu

rozfoukáš uhlíky

 

Eva s listem fíkovým

Báseň jsou rty za mřížemi

všechna slova, co vysloví

mohou být umlčena

 

Báseň jsi ty odhalená zcela

s listem fíkovým,

se vzkazem na bříšku:

oněmím kouzlem tvým

 

New Orleans

Černá deska zpívá ukolébavku

Elpíčko tančí afro-americký tanec

pár disharmonických tónů:

duet pro deltu Mississippi

 

Srdce Big Benu

Máte-li čas nemusíte spěchat

Srdce hodin tluče na Big Benu

Čas se líně rozlévá v nivě Temže

 

Dalího tekuté hodiny stékají

po severní stěně věže

i s římskými číslicemi…

 

Brány Jeruzaléma

Brány Jeruzaléma nejsou vraty

Tel Avivu ani staré Jaffy,

jimiž se vracejí staré koráby

--

Námořní posádky vypluly

na cestu kolem světa,

za příznivé situace,

ale hvězdné války

zatočily kormidelními koly

 

Hra na schovávanou

Odcházíš za nikým

přicházíš k nikomu

za sebou necháváš

plačící ikonu

 

Nikdy nic neřekneš

Nic se tě neptám

stále se schováváš

já jenom pykám

 

Věčný kalendář

Někde na planetě je uložen

věčný kalendář platný

už hezkou řádku let

leží v geologickém trezoru

od začátku až po tuto vteřinu

 

Nedej Pámbů, aby se dostal

do nepovolaných rukou,

aby se stal součástí chaosu

 

Pražské jaro

Houslový klíč v zámku

otočil taktovkou lehkého vánku

stoletá píseň burácí

jako když sto smyčců

popustilo uzdu milostné vášni

 

Z písně je bouře ovací,

aura, jež z Českých luhů a hájů

ozvěnou se navrací

 

Bezejmenná

Dávám ti ruličku básní

k svátku tvého jména

dávám ti hubičku vlastní

i když jsi lásko bezejmenná

 

Průvod s monstrancí

Vytrhávat slova z kontextu básně

je stejné jako spatřit ukřižovaného v mříži

Malostranská monstrance hrdě vztyčena

se ubírá tichým úvozem

doprovázena procesím bezů, trnek a šípků

 

Hvězdný dům

Viděli jsme spolu vyrůstat dům,

ruka stavitele kladla cihlu k cihle

až dosáhl nebe, ale neměl střechu

byl to dům pro hvězdy

 

neměl vchod ani východ

neměl okna, jimiž by vcházelo slunce

ale stál pevně na zemi

Hrob opodál čekal na člověka

 

Pod Loretou

Prosím vás paní, ano vy v tom kloboučku

zahoďte vše smutné a usmějte se,

hoďte černé myšlenky do flóru noci

vymažte starosti z paměti, otočte osudím,

 

Ano, vy paní v tom kloboučku s růžovou

krempou a květinami usmějte se přeci

Odložte zářivý démant spony do bezedné noci

ten jediný může proříznout plátno tmy

 

Jak vám to sluší, a váš zamilovaný smích

jako zvonkohra Loretánských zvonků

na schodech pod Černínským palácem zní

 

Vaše oči jsou záhnědy Nového světa

a září hradčanskou mocí

svými podpatky tisknete nesmazatelné stopy

 

Dardanely

Dostal jsem báseň od básnířky Li-ju

pár slov a každé z nich sedí jako

kámen sevřený v prstenu

 

Sloky vrývající se do paměti

V zrcadle metafory bárky proplouvají

jedna po druhé úžinou dechu

 

Smutná krajina

Odtud až potud samá poušť

Samé uzly a mimoúrovňové křižovatky

Žádná boží zastavení

Štíhlá nika sotva dýchá

Po očku puštík zírá

 

Ponorná řeka

Čas usnul na malou chvíli

teče ponornou řekou

možná nabírá síly

možná má arytmii

 

Kukačka kuká ze zvyku

Kuku, kuku, stále zrychluje

bleskově vylétla z hodin

neznámý lovec ji střelil

 

Mimozemské vyprávění

Jednou, na cestě modrou zemí,

jsme spatřili skloněnou lípu

z kašny pila dlaní…

Žízní vyvrátila kořeny

i se zámkem, vzpomínáš?

Široko daleko, kromě nás dvou,

nebylo ani živáčka

Na dvoře ležel bronzový Bůh

zvrácený čelem do věčnosti

v tváři měl vyryté vrásky

Pod ochranou tisícileté koruny

spali lidé svlečeni na kost…

Do vratného obalu jsme spěšně

přečerpali pohonné látky

a tys do našich štíhlých trupů

vložila symbol Země – dvě zelené snítky

 

Obrana krajiny

Krajina ve zmačkaném kostýmu

s pěti horizonty malíře Velčovského,

na každém obzoru stojí

statné stromy jako palisády

 

Nad nimi se vznáší

letka sedmi goblénů

Už léta cítíme v kostech mír

zaplať pámbů a všem svatým

 

České řeky

Berounka, Stonava a Cidlina

jsou proměnlivé v pase

 

Modré mašličky – struky země

kdo je rozváže a kdo přečte?

 

Zurčí slovem, hřmí za povodní

kolik kalu, kolik odnesou země

 

Fanfáry na Kosti

V údolí Plakánku

nedaleko od Kosti

meandruje blankytný potok

Jeho křišťálová voda

se stáčí k jihovýchodu –

čte se od břehu k břehu

a zleva doprava

jako knížka o Šrámkovi

 

Křídla

Už opadává vodopád

Zahrada Čech je potopena v slzách

Už opadávají vody na Vltavě,

na Berounce, na Pšovce i na Labi

 

Pod hrází s sebou ryby hází

znavená holubice

hledá, kam by usedla

 

Hledej, hledej

Hledej svatý grál

leží tu někde na dosah

včerejšek přeber jako hrách

minutu po minutě – tam i zpátky

separuj klíčové momenty

dotahuj hodiny: kde se co zadrhlo?

kde se co zvrátilo

jako povozy v horách

 

Pohádková železnice

Dnes České dráhy mění jízdní řád

Svět na kolejích, ten starý elegán,

se mění, dostává nový frak

 

Můžete s klidem vyjet o den dříve

Pod kapotou stroje

hýká hravé milované hříbě

 

Kolik zázraků se asi stane

když lokomotiva stojící na čekané

dorazí k Troskám právě včas

 

Podzimní slunce

Verše v poháru sládnou

jako rudé višně a jeřabiny

odrážejí poslední paprsky

podzimní nadílky

 

Slunce hřeje poskrovnu

tu máš náušničky s rubíny

schovej si je ve vlasech

večerní cestu ti rozsvítí