VĚRA BERANOVÁ

Letos v březnu uplynulo již 130 let od narození jedné z nejvýznamnějších osobností, a to nejen české kultury, Josefa Čapka. Možná měl smůlu, možná štěstí, že byl bratrem tak významného představitele doslova světové literatury, jako byl Karel Čapek.

JAROSLAVA DVOŘÁKOVÁ

Být bojovníkem o zítřek znamená také doceňovat přetvářející sílu pokrokové lidské kultury, ať jde o umění, folklór nebo vědu. U Václavka nenajdeme proto v jeho vrcholném období koncem 30. let – při veškerém respektování odlišných prostředků umění – žádné zdůraznění předělu mezi prací vědeckou a uměleckou.

VLADIMÍR KOLÁR

Pozoruhodné společenství režisérů, scenáristů, herců, dramaturgů a dalších osobností spjatých s barrandovským filmovým studiem za druhé republiky, za nacistické okupace a v prvních letech po osvobození inspirovalo šestidílný televizní seriál BOHÉMA. Autorka scénáře Tereza Brdečková se tématem dlouhodobě zabývá, díky tomu jsou osudy jejích hrdinů zachyceny víceméně v souladu s dnes už početnými studiemi odborníků, kteří se věnují shromažďování dokumentů a jejich vyhodnocování. Otázka je, zda to stačí, jestli není u autora zapotřebí i pokora, takt a schopnost spíš než se držet psaného, naznačit hledání pravdy v dramatické akci. Scénář má však i své vážné nedostatky, občas věcné chyby, někdy nedostatečné porozumění dobové realitě, schematismus při vykreslení některých postav a banalizace, někdy až travestování jejich názorů a postojů, což obraz doby v menší či větší míře zkresluje. Tady však především selhala dramaturgie, které rozhodně nemělo uniknout šustění papírem a neživotnost některých postav, násilnosti při prezentování figur. A také nedostatky režijního přístupu Roberta Sedláčka jsou důvodem převažujícího zklamání ze seriálu.

STANISLAVA KUČEROVÁ

Ve vítězných bojích s Turky získali Rusové v 18. století Azovské moře a poloostrov Krym. Kateřina II. jej anektovala za souhlasu evropských panovníků (např. Josefa II.) roku 1783.

JIŘÍ JÍROVEC

Setkání politiků často připomínají smuteční shromáždění. Čerň, kam oko dohlédne. O mrtvole, jíž se ta která strana často blíží, se většinou mluví jen dobře. Je-li přítomen velekněz, slibuje vzkříšení.

Jak jsem poznal nejenom „Ženu XX. století“

ZDENĚK HRABICA

V roce 1959 jsem si koupil v moskevském supermarketu GUM fotoaparát „FED 2“ a až do samého konce analogové fotografie jsem s ním fotografoval a zaznamenával svět kolem sebe. Byl kopií německého fotoaparátu Leica, s podobnou optikou a mechanismem. V SSSR se vyráběl od roku 1934 a po obnově továrny jemné mechaniky, kterou zničily německé nálety, opět po roce 1945 až do roku 1990. Byl pojmenován po zakladateli sovětské tajné policie Čeka Felixi Edmundoviči Dzerdžinském.

JAROSLAV KOJZAR

Seděli jsme zas tak jednou nad mariášem. Já, Karel Koula, Jirka Líkař a Franta Stříbrný. Čtyři mohykáni. Byli jsme různorodé společenství, já učitel z naší základky, Karel traktorista z místního zemědělského družstva, Jirka, koňský handlíř, tak jsme mu říkávali, ač byl trenér několika krásných koní, které mu dali k výcviku zazobanci, nevím odkud, a Franta zelinář a tak trochu zloděj. Říkali jsme mu to a on se vždycky jenom smál.

ZUZANA PIVCOVÁ

A pak tě oslovím

Odpluji jako dým,

jak rozevlátá šála,

když s pláštěm děravým

noc city rozehrála.

OLDŘICH HOSTAŠA

Po širém moři,

malá plachetnice bloudí,

a někde v dáli,

záře Tvého srdce mě vede.

JAROSLAV EMINGER

Komunikační

Občan musí platit z daní

médiím jejich počínání.

A ta svými bláboly

mění lidi na voly.