MAREK ŘEZANKA

Nemá cenu si nalhávat, že se v blízké budoucnosti budeme mít lépe. Ti, kteří ekonomickou krizi označovali za přechodnou chřipku a bagatelizovali ji, budou brzy konfrontování s faktem, že místo chřipky se jedná o zhoubný nádor, který bují a bují.

KAREL SÝS

(Ke knize Petra Žantovského Průvodce minovým polem české žurnalistiky, vydalo Orego 2015, 128 str.)

MILAN BLAHYNKA

Kniha MEDIÁLNÍ MANIPULACE A KRIZE V ČESKÉ TELEVIZI V ROCE 2000 (Institut Václava Klause, Praha 2015, 264 s.) zasluhuje mimořádné pozornosti. Její autor Petr Žantovský se v ní vrací k patnáct let staré aféře v České televizi, prezentované médii jako boj za svobodu nezávislé práce ve veřejnoprávním médiu, jakým je televize. Kdo tu kauzu sledoval skutečně pozorně a měl oči k vidění, uši k slyšení a mozek k samostatnému přemýšlení, nemohl zapochybovat o tom, jak hanebné divadlo se tehdy odehrálo a jak nepravdivě se o něm psalo a mluvilo.

VÁCLAV PELCMAN

Je zajímavé, jak se některé ženy dokážou vcítit do jednání muže a psát stylem, který by při neznalosti jejich skutečného pohlaví dokázal čtenáře zmýlit. Jednou z takových žen je Mary Wollstonecraft Shelley, autorka románu FRANKENSTEIN (vydal Dobrovský v edici Omega, 2015, 196 str.). Knihu přeložil Tomáš Korbař.

MILAN DUŠEK

Knižní publikace ZAPOMENUTÝ PŘÍBĚH NPOR. VLADIMÍRA ELIÁŠE vyšla ve vydavatelství Oftis v Ústí nad Orlicí nákladem základní školy Pardubice-Polabiny, nesoucí jméno npor. Eliáše. Napsal ji PhDr. Petr Středa, učitel dějepisu na této škole, podle výpovědí pamětníků a svědků událostí.

JIŘÍ JÍROVEC

Pohled na padesátá léta je do značné míry zavádějící, protože je zvýrazňován politický boj o moc a s ním spojené soudní procesy.

JAN JELÍNEK

Smaragdovou hladinu Bodamského jezera v Kostnici (Konstanz) hladí klouzavý let bělostných racků a brázdí kýly velkých lodí s turisty i menších plachetnic. V parném létě tady nachází chladivou náruč těla tisíců naháčů. Byli jsme na jihozápadě Německa v Bádensku-Württenbersku na jeho státní hranici se Švýcarskem, která prochází i jezerem, nazývaným Němci hrdě Švábské moře.

MARTIN VODŇANSKÝ

Všude slyším falešné tóny

všude zakopávám o „domnívám se“

leckdo říká své názory

loví je v bezedných zásuvkách…

NEVIO SPADONI

Rekviem v re minor

Rekviem za anděly – tyhle noty

mi semelou mysl