NEVIO SPADONI

Rekviem v re minor

Rekviem za anděly – tyhle noty

mi semelou mysl

Motýli bloudí mezi cypřiši míříce k létu

Kéž bych si mohl odnést

aspoň voňavou mátu a harmoniku

která si hoví na pohovce

 

Pevně uchopit

Až spatříme káně v letu

a oheň který rozdrásal vzduch

necháme běžet sny

 

Ples kleštěnců

Oblékl jsem se do víry

že nejsem střed světa

Mnohokrát jsem uviděl sám sebe

tady i tam současně

Řeknete si: blázen

ale když o tom přemýšlím

jsem živý nebo mrtvý?

A ti co se mi ve snu posmívali

že jsem se nepohnul ani o píď

kde je jim konec?

A přece se bojím zavrhnout

směsici hlasů oněch posměvačů

Vždyť přece všichni bez rozdílu

trpíme horečkou těchto dní

zimniční motýli přibití na prkénko

opilí a jako krtci slepí v labyrintu cest

které vedou nikam

Krvavá komedie nemá konce

Jak hlinění panáci podél cesty

křepčí a tlačí se dopředu vykleštění lidé

 

Tanec motýlů

Naše křišťálové sny se roztříštily

do slov pronesených nahlas

i do těch která jsme smlčeli

Motýli tančí kolem slepých lampionů

maskovaných popelavou září

Jsme opojeni večerem s přáteli

Jsou připraveni kdykoli zatleskat a opatrně se vytrácet

když hvězdy hasnou jedna po druhé a okolní svět se stmívá

Má smysl zraňovat se navzájem

když po nás zůstane jen jed zašlé slavnosti?

 

Slavnost

Posledním výkřikem zábavy

končí večerní slavnost

mezi zbytky cukrátek a sklenicemi

Není kdo by ji prodloužil

tlumený praskot bengálského ohně

uhasil zbylá světla:

všechno se stáhlo do tmy

jen viditelná krev

nám crčí proudem po spáncích

 

Spěch

Nakonec tě znechutí záplava slov

bezbřehý proud lichotek zástupců lidu

kejhajícího hejna hus na náměstí

Nechybí ten kdo prodává kouř i ten kdo ho kupuje

Včera jsem potkal na via Cavour muže

kráčel bos a roztrhaný

a s nepatrnou úklonou vyzýval kolemjdoucí:

„Klidně běžte první já mám čas!“

 

Byl jsi ve větru

Už odmalička jsem tě hledal

Byl jsi ve vánku který rozechvívá tamaryšek

v tlumeném štěbetání ptáků ladících ve výšce hlas

který přehluší plané hlasy dole

Byl jsi slávou prostého venkova

radostí i křížem mé rozvětvené rodiny

zašlými kroky ztracenými zimními večery

smazanými stopami ve sněhu

Jsi hlas ticha souznícího s hlasem srdce

jsi přemožitel krušných chvil

jsi čistá fontána jsi slovo jsi znamení

jsi ztracený bratr který mě zavolal

a já se k němu tisknu ze všech sil

 

Slova útěchy

Dvě drobné mince dobré pověsti

našetřené verše roznesené tam i onde

Lehce se četly a bezděky zmírnily úzkost

kohosi neznámého se svěšenou hlavou který je ani nečetl

jako by se jednalo o zázračný lék

o závan laskavého větru

který tě vrátí na náves rodné vesnice

 

EUGENIO VITALI

Tři básně

Zdeňku Frýbortovi

I.

V mysli skleněného anděla

tě zobrazuje vesmír

Žena na schodišti

s níž jste si vyměnili pohledy

Políbil jsi jí ruku

Ještě slyším tvůj hlas

i když ses navždy odmlčel

Byl jsi cikán a taky karbaník

ale vždycky jsi to popíral

Sliboval jsem ti odvetnou hru

ale ty ses jen usmíval

 

II.

Dvojitý je člověk

dvojitá je ozvěna slávy

dvojité je slunce když bledne

dvojitý je útěk

dvojitá je spona

dvojité je znamení kříže

dvojité je slovo muže

Smrt je však jenom jedna

Přijde pozvedne pohár

a mlčí nahlas

 

III.

Uděláme výměnu

Nechám ti svou nevědomost a vezmu si tu tvoji

Osvobodíme se od ticha

Budeme házet mincí: panna nebo orel

Budeme losovat o nevědomost

Žiju pro okamžik navíc kdy čas zhasíná

a den chytá bláznivý nádech

 

Přeložili ANDREA VYHNALÍKOVÁ a KAREL SÝS