Laudatio na Literárny týždenník

Nazval jsem tento krátký proslov parafrází na starý film o Karlu Čapkovi – Člověk proti zkáze. Pojednával o malém, ale vytrvalém vzdoru spisovatele vůči násilí začínajícímu panovat vůkol. Snad to nepřeženu, když do podobné role pasuji slovenský Literárny týždenník. Časopis, který vznikl jako zázrakem ještě na sklonku minulého systému, v roce 1988. Časopis, který jako první zveřejnil úvodní prohlášení Verejnosti proti násiliu.

Časopis, jehož stránkami prošly nejvýznamnější osobnosti slovenské literatury a kultury obecně. Za všechny jmenuji alespoň prozaika Antona Hykische, básníky Jozefa Leikerta či Jaroslava Rezníka, publicistu a esejistu Pavola Dinku, literární historičku Marii Bátorovu a mnoho dalších, nechtěl bych urazit nikoho, koho jsem nejmenoval. Ti všichni tvoří dosud velmi silnou větev dnešního slovenského tvoření a myšlení o tvoření.

A jak už to tak bývá, každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán, dopadlo tohle smutné úsloví i na Literárny týždenník.

Jak všichni víme, časopis tohoto typu pro výběrové, a tudíž nepříliš početné publikum neobstojí v tržním světě z inzerce, předprodeje a podobných výdělečných aktivit. Soudné vlády chápou význam kulturních periodik a tu a tam jim přihodí pár drobných, jimiž lze život týdeníku prodloužit a zabezpečit aspoň v minimálních podmínkách. To se až dosud Literárnému týždenníku dařilo. Asi měli na Slovensku přece jen o něco bystřejší vládu.

Letos poprvé odešel Literárny týždenník z bitvy o dotační zrno na hlavu poražen. Slovenský Fond pro podporu genia (FPU) oznámil Literárnému týždenníku (ale nejen jemu, ale třeba též tradičnímu literárně-kritickému časopisu Romboid), že nedostanou na své žití ani euro.

Jinými slovy: jako by tím dnešní slovenská věrchuška řekla: nepotřebujeme vás.

Proč? Protože jste jiní. Jste kritičtí. Dáváte svobodný prostor různým názorům, nejen těm námi povoleným a žádoucím. Tak si běžte o žebrotě nebo rovnou na smetiště dějin.

Nechci být nediplomatický, ale to není rozhodnutí právě kulturní.

Pro všechno to, co bylo řečeno, si Literárny týždenník v osobě jeho šéfredaktora Štefana Cifry odveze dnes z Prahy Krameriovu cenu.

Za odvahu a vytrvalost!

PETR ŽANTOVSKÝ