VLADIMÍR SEDLÁČEK

Podtitul knihy zní: Jak lidé revoluce přežili v post-sovětském světě.

Je to pozoruhodné vylíčení boje kubánského lidu za přežití v post-sovětském světě

(vydala Yale University Press 6. dubna 2020).
Následkem pádu Sovětského svazu čelila Kuba počátku krize, která zdecimovala tamní ekonomiku.
Helen Yaffeová zkoumá ohromující vývoj, k němuž došlo během tohoto období i po něm. Na základě archivních výzkumů a rozhovorů s kubánskými vůdci, mysliteli a aktivisty tato kniha poprvé vypráví pozoruhodný příběh o tom, jak Kuba přežila, zatímco zbytek sovětského bloku se rozpadl.

Yaffeová ukazuje, jak Kuba postupně zaváděla vybrané tržní reformy. Vláda sice tvrdí, že jsou nezbytné k udržení jejího socialistického systému, avšak mnozí další jsou přesvědčeni, že jsou předzvěstí návratu ke kapitalismu. Zkoumáme-li klíčové domácí iniciativy včetně vytvoření jednoho z předních biotechnologických odvětví na světě, jeho energetickou revoluci a lékařský internacionalismus vedle nedávných ekonomických reforem, Yaffeová ukazuje, proč bude revoluce pokračovat i po Castrovi.

To je čerstvý a přesvědčivý popis kubánské socialistické revoluce a výzev, jimž dnes čelí.

Helen Yaffeová přednáší ekonomické a společenské dějiny na Glasgowské univerzitě. Její výuka se zaměřuje na latinskoamerický a kubánský rozvoj. Od roku 1995 tráví čas životem a výzkumem na Kubě. Její doktorská práce byla upravena pro publikace jako Che Guevara: Ekonomie revoluce (Che Guevara: The Economics of Revolution) v roce 2009 a je spoluautorkou knihy Aktivismus a solidarita mládeže: Nepřetržitá pouť proti apartheidu (Youth Activism and Solidarity: The Non-stop Picket- Against Apartheid), 2017. Pravidelně poskytuje komentáře o Kubě běžným buržoazním sdělovacím prostředkům.

ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy; číselný kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání: 9780300230031, 288 stran; datum vydání: 6. dubna 2020.

Kontakt v Evropě: Yale University Press London, 47 Bedford Square, London WC1B 3DP, UK.