Přední vietnamský časopis Van Nghe Quan Doi 15. 5. 2020 uveřejnil profil a obsáhlý výbor básní slovenského autora Pavla Janíka, které přeložila Nguyen Thị Thuy Linh.

Čestnému členu Unie českých spisovatelů a stálému spolupracovníku LUKu srdečně blahopřejeme!