FRANTIŠEK DOSTÁL

Pravěký člověk kdysi dávno si vyběhl ze svého příbytku v jeskyni, když se doslechl, že mamut skončil v jámě, o kterou se přičinili i jeho druzi. Byl prostě svobodným tvorem, co se naučil rozdělávat oheň a začal kamarádit i se psy. Ti ho svým štěkotem varovali před blížícím se nebezpečím…

Čas však běžel jako jelen a později se přihlásil o slovo počátek doby, kdy se lidé pozvolna seznamovali se začátkem letopočtu. Méně již mezi sebou. Vždyť i ve 21. století si lidé ubližují, i když řinčení zbraní nezmiňuji.

S příchodem jara v roce 2020 dal o sobě vědět nebezpečný virus. V nouzi obyčejní lidé mívají k sobě blíže a snaží si pomáhat. Domluva by ale měla platit. V Evropě se hodně zemí přihlásilo ke spojení po stránce ekonomické i volného pohybu osob. V čase virového problému se v Evropě každý postavil spíše nějak po svém, včetně přijímaných opatření, než komusi opožděně došlo, že to problém neumenší.

Jako kluk jsem po ukončení války zíral do výlohy knihkupectví Toužimský a Moravec v pražských Vršovicích. Přitahovaly mě knížky plné fantazie, které jako by evokovaly současné ohrožení nebezpečným virem. Byly to například knížky z pera J. M. Trosky či J. Verna. Ještě před válkou však četba jednoho románu v rádiu v Americe, kdy nebylo sděleno, že se jedná jen o fikci, způsobila velké zděšení. V jedné knize také vystupovali podivní tvorové pod názvem Trifidi. Šel z nich rovněž strach. Později jsem byl zaskočen vizí K. Čapka v díle Krakatit. Vlastně v těchto dílech se nějak zrcadlila předpověď současného nouzového stavu spojeného s obavami o vlastní život.

Mnohem lepší ovšem bývá nákaza smíchem. Je tristním zjištěním, že stoupající míra naší vyspělosti a znalostí znásobila i zranitelnost společnosti. Jak udržet důstojný život na naší planetě, toť otázka, s níž si zatím nevíme rady. Jedna rada se ozývá přes druhou, včetně i těch na politickém poli. Příliš však nepomáhají. Nouzový stav související s nebezpečným virem avizuje proměny života na planetě. Myslím však, že o maso z mamuta se pravěcí lidé vždy podělili…