JAN ALCHYMISTA

1

Bohatci se v tom letošním strachu dekují na pusté ostrovy

Chudáci jsou prostě umírat nuceni ba hotovi

Věřící se modlí k Bohu, bohům, Alláhu, Buddhovi

i ateisti se někteří dávají skoro na víru

Tak mají všichni nahnáno z koronaviru

 

2

Dožene

to aspoň některé k smíru

a míru

k té metě kýžené?

To by šlo nebýt firem

těžících z obav před coronavirem

 

3

Odkud ptají se spiklenecké teorie zbytečně

Odkud se tu vzal ten koronavirní hnus?

U nás se to ví konečně bezpečně

U nás to ví každý zaručeně pravý šus

Je to přec vepsáno už ve slově KoronaviRus