MICHAL BRZÁK

Bohyně

Bohyně středu symetrie

Bohyně odvrácené tváře

Se vševidoucím okem

Bohyně dvou Kilimandžár

S hroty rubínových pyramid

Z tvého nefritu

Dokážu předpovědět

Neopakovatelnost dané chvíle

I koloběh stále se opakujícího světa

Tvá přímka se v nekonečnu protne

Se všemi rovnoběžkami

 

Překvapivé chvilky

Mračna jsou občas

Velmi překvapivá

Nadělují

Za okna sníh

Do klínů déšť

Zázraky mraků

Jsou najednou s námi

Díky Tobě

 

Hvězda

Budeš sedět

Vedle mě

Na svém překrásném zadku

Který zbožňuji

Budeš zářit

Záříš!

Nic neříkej

Nebo vyprávěj

Ale hlavně

Nikam neodcházej

Buď mi po boku

Buď vedle mě

Navždy

 

Kniha

Radost otevřít knihu a číst si

Radost otevřít přesně v polovině

Uhladit stránky a dívat se, číst

Obrátit knihu vzhůru nohama

Listovat v Tvém klíně

A opět Tě obrátit hřbetem vzhůru

Kniha knih je Tvůj klín

A hřbet a přebal a střed je Svět a Svět je Div

Stále překvapen

Listuji Knihou

A nemůžu se nabažit

 

Amor (e)

Přeji si

Aby dnes v noci

Dopadaly mé polibky

Na Tvá bílá záda

Tak jak padá liják

Na studený mramor

Abych hrnul sníh

Do Tvých údolí

A dechem hřál

Vrcholky Tvých Vesuvů a Eten

Pak zatlačí krev na stěny tepen

Vesuv vybuchne a sníh taje

Mramor je náhle horký

Já momentálně šťastný

A Ty, Mramore - Amore?

 

V lázni

Svou lásku

Rozlévám po skleničkách v barech

Raději bych ji ale nalil

Doma do necek

A díval se 

Jak se koupeš

 

V raketě

Nálada se mění

Po setmění

Světlo ztrácí na síle

Mám k tobě opět blíž

Přitažlivost se mění v beztíž

Ve stavu bez tíže

Mám k tobě nejblíže

Zemi máme pod sebou

Roztočenou

 

Ráno

Polibek ze sna

Zima i Vesna

Vesuv a Etna

Líbají do jitra

Sladce a do nitra

Hladí i chladí

Tvé tělo znají

Živly i Země

Přitul se ke mně

Já si tě hladím

Hýčkám a líbám

S tebou splývám

 

Sami

Sám s tebou

Za oponou

Vtělím se do tebe

Vzduchem a přes nebe

Stoupáme jako pára

Vzneseme se nad střechy

Jako kapky deště

Přistaneme bezpečně

Dopadneme na tvrdou zem

Společně

 

Erotika

Čas letí

Budík tiká

Za dveřmi čeká

Erotika

 

Sama

Osaměle, opuštěně

Proti bílé stěně

Svého neobydleného bytu

Nechce být dnes sama

V skrytu

Jak praví zednáři

Na svém polštáři

Touží po svém Hvězdáři

 

Lapená

Oslavuji svoji lásku

Urozenou

Nalezenou

Zcela přirozenou

Natěšenou

Na život se mnou

Připravenou

Nastavenou

Snad potěšenou

Brzy ukojenou

V letu přichycenou

Polapenou

Napojenou

Utěšenou

Pobavenou

Láskou ukojenou

Na další doteky

Připravenou

 

Nezávislost

Jsi smějící se antidepresivum

Necky plné živé vody

Zásobárna kyslíku

K volnému dýchání

Jsi chodící Svoboda a

Ležící Ctnost

Usmívající se Noblesa a

Na všem nezávislá

Nezávislost

 

Ze sbírky Nahá