JOSEF ONDROUCH

Všezahrnující panství světových rozměrů se stalo poprvé atributem viktoriánské Británie. O impériu se psalo a mluvilo už u Benátčanů, ovládajících pomocí obchodu a své floty velkou část světa. Impériem dodnes nazýváme Řím Césara, ovládající legiemi tehdejší svět od Mezopotámie až po Anglii. Ale o Benátkách, ani o říši Římanů nelze hovořit jako o skutečně světovém impériu. Teprve tam, kde pohasla sláva neporazitelných římských legií, v Británii, kde opanovali světový obchod i s námořní mocí Benátek, vzniká impérium, nad kterým nikdy nezapadalo slunce.

MILAN BLAHYNKA

Jako z udělání mi chodí na recenzi knížky o psech, kteří mě nemají v lásce, protože svými zbystřenými smysly vyčenichali, že miluju kočky; zpoza mnoha plotů na mě zuřivě štěkají. Zato psi z knížek se mi často líbí a rozumím si s nimi. Tak je to i se psy z knihy VŠICHNI PSI MÉHO ŽIVOTA (Klika, Praha 2019, edice Otevřeno, 208 s.), kterou napsal jako svou už jedenáctou Aleš Dostál.

VÁCLAV DUŠEK

Vyhládlá politická příšera neštěká, rovnou kouše. Intrikánské čtverylky už bývají nudné, poslouchat do omrzení žvásty o jepičích záležitostech se zajídají; v brzkém budoucnu začneme chytráky a vychytralé tetičky posílat v levném výprodeji třeba do Charbinu, Baltimoru i na známá souostroví, kde si bez nás nevědí rady. My už vás zrychtujeme, cizáci, jak financ kozu! Nuž, intrikáni všech zemí, spojte se!

ZDENĚK HRABICA

Můj tatínek Jakub Hrabica se narodil do velké moravskoslovácké rodiny. Přišel na svět v Poštorné u Břeclavi. Nikdo z bratrů ani sester neměl na vybranou; většinou třeli bídu nebo našli místo u Bati. Dokonce se ve zralém věku od sebe značně odlišovali, jako voliči volili někteří vždy tu stranu, která jim nabízela práci a obživu. Narodili se do monarchie. Všichni mluvili a psali stejně dobře česky jako německy.

JAROMÍR ŠLOSAR

Když mně jednou po ránu telefonoval kamarád, prozaik Aleš Dostál, a ostýchavě začal, co zrovna dělám, řekl jsem mu, že tak jako každý den už více než hodinu s naší border kolií Kenny pochoduju lesem. – Jak to pěkně zapadá: Pes a les. A tak když se lesní inženýr Dostál zeptal, jestli bych na křtu jeho knížky o psech neřekl pár slov, navenek jsem se zdráhal, že mi to nepřísluší, nejsem literární kritik, ale potěšilo mě to. Vždyť pes je můj přítel! S mobilem u hlavy jsem už přemýšlel: musíš zmínit zvěrolékaře Jamese Herriota a jeho příběhy o hafanech plné lidskosti a laskavého humoru. Aleš ještě dodal, že knížka se bude jmenovat Všichni psi mého života.

BEDŘICH STEHNO

Nejde mi z hlavy

Chopinovo srdce

ponořené do nádoby s koňakem

a zazděné ve varšavském kostele

svatého Kříže

MIROSLAV KANTEK

(s doprovodem bebop saxofonu)

Český lev usíná po šálku šípkového rumočaje

voda se vykondenzovala v mracích

a modře hraje vánoční koledy pro Ježíše

trpíme teď za tu jeho pravdu všichni

ať chceme nebo nechceme

STANISLAV ZEMAN

Výročí

Výročí na krku

Sochaři mají plné ruce práce