Básník Jiří Knopp, člen Unie českých spisovatelů a stálý přispěvatel LUKu, oslavil 2. června 85. narozeniny. Srdečně blahopřejeme!

 

JIŘÍ KNOPP

Mou sochu nikdo nevytesá

Mou sochu nikdo nevytesá

Nebude zdobit žádné náměstí

Má podoba se ztratí

Nikde ani torzo, ani poprsí

Proč by mé rysy někdo tesal do mramoru

Žádný sochař to ani nezkusí

Proč také, nejsem přece slavný

Mě nezdobí žádný chrabrý čin

Nade mnou nebděl žádný anděl spásy

Proč namáhal by se Cherubín

A přece tu bude v mnoha tvářích

Ukryt můj úsměv vzdorné čelo

A možná v zašumění stromů

Někdo zaslechne můj hlas

Měl jsem vás přece moji milí

Tolik rád…

 

Zámky

Pletu si barokní zámky

Se zámky visacími

To se mi stává vždy

Když dochází mi rýmy

Znám mnohé zámky se zlatými kříži

Knížky od spisovatelů na Dobříši

Jsou zámky, které zamykají mříže

Zámky na Loiře či u Paříže

Zámky, které zamykají ústa

Prostořekým, aby nevyzvonili

Že císař pán je nahý jako batolátko

A čistý jako holoubátko

Každoročně jezdím do Opočna

Abych shlédl ten pás cudnosti

Kterým páni zamykali ženám svým

Klíny prostopášnosti

Sám vlastním zámek.

Takovou obyčejnou fabku

Která nepustí žádného lapku

Bez mého vědomí

Do mého soukromí…

 

Odcházíme

Naše řady tak semknuté

Teď řídnou

Odcházíme jeden po druhém

Ale nechce se nám odejít

Od nedokončené práce

Žádný z nás není zrádce

Dokud to šlo

stáli jsme pevně na svém místě

Kam se poděla naše síla

Naše odhodlání

Měli jsme sílu ve svých dlaních

Semkněte se znovu

Ať nejsou v našich řadách mezery

Nenechte řádit bez trestu ty mizery…

 

Chci být sám

Vždycky když chci být sám,

nikdo přede mnou

nikdo za mnou

a také nikdo nade mnou

ani pode mnou.

Jen nějaké nebeské těleso

a také šumění.
Šumění,

snad závan, lehký vánek

vrnění…

Takový zvuk, který nikdo nedokáže,

Smetan, ani Bach,

snad zátka, která opouští hrdlo lahve…

 

Kamarádi v jednom chumlu

Být s nimi, kterým nic nedlužím,

kteří mi podají vodu z ledovce,

nebo z rampouchu,

když není po ruce ledovec.

Nehledám jejich pohled, úsměv,

ani jméno.

Vím, že vás najdu

vím, že se mi zjevíte

že vás vyjmu z krabičky na pastelky,

že ještě ukážete, co umíte.

 

Nic mě nebolí

Škoda, že píseň se mi vrací

a nejde zastavit.

Ta melodie jako od maminky

když chtělo se nám spát,

na jazyku chuť jablíčka,

těch pár not, které tvoří melodii

těch pár not, kterých se nikdy nezbavím,

pár smaragdů, které patří do růžence.

Ta píseň stále zní, i když jenom tence

a hvězdy padají do vod rybníka

a kosa ohýbá k zemi záda žence.

Mrak stáhnul oponu

A jen ta melodie…

 

Malá poetická procházka

Pomalu, čůrkem, ubývá života z mých žil,

vzpomínám na bláznivé tryskání sil

to kypění, ten divoký mladistvý kvas.

Tak rychle střídá se bdění a snění

tak jako smích a pláč…

Sotva jsme spolu zlezli skálu

a schovali se v mlází

a brouzdali se potokem

sotva jsme měli víc než lásku za lubem

a plno plánů pod čepicí.

 

x

Rozlil se život jako širá řeka

teče pozvolna, ale neustále

odplouvá, schovává se do písčin,

ulpívá v rosách na travinách ve vřesu

v kostivalu…

Vpíjí se do mé rodné země…

 

x

Najednou puklo srdce zvonu,

bylo bez krve, zvon dozněl

a nastala tiš.

Taková tiš a tma tmoucí

už žádná hruď dmoucí

děsné nic táhlo od hranic

 

x

Tu ruku snad sám ďábel vede

do nitra pekla

ta láva tekla jako vzteklá

a já plál ohněm očistným

a vyšel neporušen, bez poskvrnky,

žádnou oděrku…

zpíval jsem si trnky brnky…

Smím vstoupit ještě jednou

do stejného pekla

do stejného Záhořova lože,

přilehnout k tvému boku

napojit se z tvého prsu

a získat sílu

která žene sémě do závratných výšin…

 

x

Pomocí hole a mladého muže

jsem nastoupil do autobusu.

Ten mladík měl sako z černé kůže

a upřeně hleděl na tablet

už k němu hovoří jen virtuální svět

Ale na chvilku byl v reálu,

když vyskočil a podal mi ruku.

Děkuji vám, mladý pane,

a on, že to nic…

Tak nějak teď spokojeně jedu,

asi má doma také dědu.

 

x

Maminka mladá s dítětem v kočárku,

prodrala se ke svému místu

utřela nudličku Sofince

a ta vztáhla ruce, chtěla k mamince,

ach, radost, sláva rodince,

to je věc svatá,

je-li u toho také táta…

 

x

Už jenom v mysli půjdu ulicí

kde dlaždiči na kolenou

 s kladivem v ruce

a jadrnými slovy v ústech

plivali na zpropadený svět

a spílali těm, co chodili vzpřímeni.

Jen když kráčela kolem krátká sukně,

zvedli tváře a šťouchli do sebe loktem…