JIŘÍ JÍROVEC

V Hrabalových Ostře sledovaných vlacích opakuje Miloš Hrma otravnou otázku: „Ale proč?“

Konečná odpověď zní: „Protože Vůdce to tak chce!“

Při kulatém výročí vzniku NATO zazněly krásné fráze o míru a hrozivá slova o ruské agresivitě. Jsme výborně připraveni, ale přece jenom je nutno ještě rychleji zbrojit. Je třeba dodržet letitý závazek, známý jako 2 % HDP.

Ve vysoké politice nejsou zvědaví Hrmové, ale jen kývalové, kteří nemají otázky v pracovní náplni. Ostatně, proč by se ptali, když předem znají odpověď: Vůdce to tak chce a basta. Ti servilnější mu odezírají ze rtů číslovku 4.

Česko ovšem má, jako každá suverénní země, svoje partikulární zájmy. V našem případě jde o vyrovnání bolestné minulosti s Ruskem. Výsledky 2:0 a 4:3 jsou ještě v paměti, to ale k plnému uspokojení nestačí. Vzdor Čáslavské byl zapomenut.

Temnou stránku naší historie lze nejlépe uzavřít válkou. Ta je vždy spojena s optimistickým předpokladem, že bude vyhrána. Zaštítěni vírou a vzpomínkou na Kocába, který silou své osobnosti vypoklonkoval Rusy z Československa, musíme trvat na tom, aby ta naše malá vlastenecká s Ruskem začala co nejdříve.

Je pro ni významný ekonomický důvod. Předseda ČSSD Hamáček se nebál upozornit na to, že 2 % HDP, vydaná na „obranu“, představují zvýšení současných výdajů o 50 miliard korun ročně. Když toto číslo očistíme o obědy zdarma a slevy na jízdném, jsme pořád na nějakých 40 miliardách, které nemáme. Přece jenom nemůžeme prozbrojit svoji budoucnost.

Existuje i politický důvod, proč spěchat: Putin, symbol světového zla, časem odejde. Přijde-li jelcinoidní nástupce, Západ ztratí motivaci k nastolování demokracie v Moskvě a okolí. Léta příprav a odstrašování se minou účinkem a každý promarněný rok přičte dalších 40 miliard k našemu dluhu.

Blitzkrieg je tedy jediné možné řešení. Jeden pořádný úder a fertig. Dlouhá válka s vysokými ztrátami našeho lidského materiálu by mohla nepříznivě ovlivnit poměr mezi mladými lidmi a důchodci.

Oddalování války je nebezpečné i kvůli tomuto málo známému pravidlu: „Když se nutnost řešit určitý problém zdůvodňuje dostatečně dlouho, problém zmizí.“

Válka vyžaduje nenávisti k nepříteli. Žádné Švejkovo „Nestřílejte, jsou tady lidi!“ nebo Vánoce 1914, kdy vojáci na obou stranách fronty přestali bojovat, pokouřili, popili a dokonce si zahráli karty a fotbal. Nasrali tím vladaře a ti jim to zatrhli. Nepřišli jste se sem flákat, když je jednou válka, tak se bojuje. Marš do zákopů, pořádek musí být.

Máme generály, které strana naučila nenávidět nepřítele. Právě tuto vlastnost je třeba využít, než opustí armádu. Nenávist se přenáší rozkazem a poslušnost je, co z vojáka udělá generála.

Zatím dobře probíhá přípravná informační válka. Na domácí půdě je ohlupenost občanů občas testována vypuštěním obrácené pravdy. NATO vzniklo jako protiváha Varšavské smlouvy. To je pravda, pokud věříme, že Západ v roce 1949 věděl, že ten zkurvysyn Stalin cosi chystá. Do schůzky ve Varšavě zbývalo ještě šest let, ale historie na nějaký ten rok nehledí.

Opatřeme si zásoby tak na tři dny. Blitzkrieg bude tak jako tak krátký.