Brzobohatý Stránský Pisařík Živný Pomeje.

Spurný Malý Mikuláš Vypustil Stuchlý Pražský Rybníček.

Starší Janovic Dítě Faltýnek Oslizlo Karenin Pytlík Kalousek.

Žantovský Šafařík Havel Obdržel Devátý Železný Kříž.

Nebeský Slavíček Sýs Neměnil Ťažký Kabát.

Sestavil Vladimír Přibský