KAREL SÝS

Ve Švédsku právě přijímají tento zákon:

Sexuálnímu kontaktu by měl předcházet souhlas ústní nebo písemný. Pro vyhnutí se případným sporům je podle advokátů vhodný souhlas písemný. Zákon říká, že pasivita v tomto případě není znamením souhlasu se sexem. „Pokud se chce člověk zapojit do sexuální aktivity s někým, kdo je neaktivní nebo má nejednoznačné signály, musí zjistit, zda je druhá osoba připravená,“ uvádí zákon.

Předloha zavádí nové trestné činy, a sice znásilnění či sexuální zneužití z nedbalosti. „Aspekt nedbalosti se bude posuzovat v případech, kdy jedna ze stran nedá výslovný souhlas,“ říká. Hrozit za to mohou až čtyři roky vězení.

Kampaň zvyšující povědomí o sexuálním obtěžování #MeToo měla na švédskou legislativu také značný vliv. Švédská ministryně pro rovnost žen a mužů Asa Regnérová se nechala iniciativou inspirovat. „Myslím si, že ženy po celém světě opravdu volají po rovnosti pohlaví. Jako ministryně pro rovnost mužů a žen se cítím být touto kampaní podpořena. Vládě ještě do Vánoc navrhnu přijetí nového, přísnějšího zákona týkajícího se svolení k pohlavnímu styku,“ prohlásila před koncem loňského roku.

Sexuální maniaci nechť s sebou nosí nejen pero, ale i příslušný formulář.

Souhlas rodičů, číslo občanky, objem pasu…

Zdeněk Hrabica měl skvělý nápad: „Už uzavírám sexuální smlouvu na dobu neurčitou!“
Co je proti tomu GDPR!

Nikoho nejmenuji, GDPR mi to zakazuje.

Po internetu koluje parte – prázdné, jen nahoře s křížem a dole s textem, že nebožtík si nepřál zveřejnit své jméno a další údaje.

Ve Formanově Amadeovi je scéna, kdy při zkoušce opery Únosu ze serailu tančí baleťáci bez hudby. Císař prý balet zakázal.

P. S. Josef II. nakonec balet i s hudbou povolil.

Moudrý to muž!

Babička Boženy Němcové nic neměla proti úkonům směřujícím k posílení populace.

Moudrá to žena!

„#MeToo!“ „Ty mně taky!“