PAVOL JANÍK

Literárna tvorba Evy Frantinovej predstavuje v modernej českej poézii a próze neprehliadnuteľný, výrazný, osobitý a pôsobivý hlas. Jej originálne kreatívne riešenia výstižne charakterizovalo už samostatné heslo v medzinárodnom encyklopedickom projekte Literatura s hvězdou Davidovou (II. zväzok, Votobia, Praha 2002, kolektív autorov vedený Alexejom Mikuláškom).

Na autorkine intelektuálne a tvarové úsilia má rozhodujúci vplyv niekoľko kľúčových podmieňujúcich okolností, ku ktorým dozaista patrí tragický osud jej rodiny v období holokaustu, bytostná zrastenosť s pražským kultúrnym prostredím, prirodzená ženská vitalita a v neposlednom rade jej východiskové profesijné zameranie dané absolvovaním konzervatória, kde vyštudovala hru na husliach.

O nevšednom lyrickom talente Evy Frantinovej zreteľne svedčia názvy jej jednotlivých básnických zbierok, ktoré sú vlastne samy krátkymi majstrovskými vynálezmi – Noci bez krajnic (Mladá fronta, 1979), Brýle pro jestřáby (PmD, Mníchov 1992), Vzkaz bosé stopy (Alfa Omega, 1999), Beseda pro jeden hlas (Alfa Omega, 2000), Azbestové mosty (Prospektrum, 2005), Mobily derou peří (Protis, 2008), Kapesní déšť (Printia, 2011), Z hvězdy pod okap (Periskop, 2011) a Sešívaný cherubín (Periskop, 2013).

Svoju básnickú invenciu – samozrejme – nezaprela ani v príťažlivých tituloch prozaických kníh – Prstem po mapě těla (Host, 1999, prvé vydanie, Host, 2003, druhé vydanie), Kosti jsou vrženy (Futura, 2000), Hudba psaná pro měděný drátek (Cherm, 2001), Vteřinové romány (Orego, 2002), Praha dvouvěžatá (Host, 2003), Srolované sny (CZ Books, 2004), Pod pokličkou… (Futura, 2008) a Nehybný ráj (Gimli, 2008).

Pri vymenovaní autorkiných knižných publikácií nezabudnime ani na fakt, že jej tvorba zarezonovala tiež v antológiách Granátové jablko (Mladá fronta, 1986), Peřeje (SNK, 1980), Kletba (Belehrad 1999), Terče mezi terči (Orego, 1999), Na druhém břehu (Orego, 2002) a Královny slz a ostružin (Van Aspen, 2010).

Do naznačených súradníc sa príznačne včleňuje najnovšia kniha Evy Frantinovej ČASOVANÁ RŮŽE (Periskop, Příbram 2015), ktorej vydanie podporila Česká nadace 2000. Dielo pozostáva z troch rozsiahlejších kompozícií Časovaná růže, Perseidy po záruce a Tatínek referuje z ráje. Autorka bravúrne potvrdila svoje nesporné literárne kvality, schopnosť funkčne využívať odkazy na historické a najmä biblické motívy, naďalej preukazuje svoje hlboké sociálne cítenie a spoločenskú zodpovednosť, v explozívnych veršoch s výraznou asociatívnosťou, hudobnosťou a obraznosťou upúta pozornosť vnímavých čitateľov i civilnosťou zakotvenou v reáliách súčasného sveta.