JIŘÍ MACEK

Dokončení z minulého čísla

Pociťovala to i část mladší generace, která se orientovala na nové technické a výrazové kompoziční proudy v tehdejší světové hudbě, souhrnně označované jako Musica nova. Jejich odlišné umělecké orientaci pak byl často podsouván kontext politický.

STANISLAVA KUČEROVÁ

Obratná demagogie různého původu a záměru zraňuje desítky let sebecit národa tvrzením, v různých souvislostech bezmyšlenkovitě opakovaným, že prezident Beneš neměl přijímat mnichovský diktát čtyř velmocí, protože národ byl odhodlaný se bránit, a protože kapitulace bez boje způsobila morální ztráty horší, než by byly fyzické ztráty válečné.

STANISLAV ZEMAN

Ján Mišovič není naší odborné veřejnosti zabývající se sociologií neznámým. Dosud se podílel na desítkách výzkumů veřejného mínění, je autorem a spoluautorem několika odborných publikací k sociologické problematice, které vyšly u nás i v zahraničí (v Německu, Polsku, USA aj.) a také se této problematice věnuje jako vysokoškolský pedagog. Jeho zatím poslední odborná publikace KOMUNIKACE VE SPOLEČNOSTI (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2015, 303 s.) se především orientuje, jak naznačuje název, na vztahové otázky komunikace a společnosti.

MIROSLAV VEJLUPEK

Sobota 20. prosince 2014

Chtěla bych psát jen prosté básně …“

E. F.

JIŘÍ JÍROVEC

To řekl katolík Hus, ale na československou prezidentskou standardu se to dostalo ve zpotvořené podobě. Tak alespoň praví kardinál Vlk.

JANA VACKOVÁ

„Hořela celá má ves, na nebi mesršmity, křídla blíž a blíž… to měsíc se provinil, že měsíc ozářil…? Nebylo kde se skrýt, třesk kulometů narůstal… A náš Iljušin v obilí dohasínal… Temný mrak pokryl pevninu mé země. A my nedospělí, z těch ztrát a hrůz zdivočeli… A tak – od sedmnácti voják – za útoků Iljušinů bez muk a trýzně, stírám z pažby krev nepřítele…“

PAVOL JANÍK

Naklonená noc

Už nočné nebo plače hviezdami

Vodopád svetla stoná na dne sna

Zlomená tma sa tisne do dlaní

Tak kvíli noc a tieseň údesná