STANISLAV ZEMAN

Co jsme si

to jsme si

Mistře Jane z Husi

šest set let po Tvé smrti

Hříchy v Kostnici spálili

vody Rýnu je splavily

Budiž Ti tedy odpuštěno

obcování s ďáblem

zahaleném v rouše řeholním

 

V úctě

Dominicus Bendictus Restitutorius

ve službách Nejvyššího